Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4575
Başlığı DANIŞTAY KANUNU İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 02/06/2000
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 2.Yasama Yılı 104.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 05/06/2000
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 14/06/2000
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 15/06/2000
Resmi Gazete Numarası 24080
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/483
Başkanlığa Geliş Tarihi 05/07/1999
Tasarının Başlığı Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Danıştay üye seçimi yeniden düzenlenerek Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacak seçim öncesi üç katı adayın Danıştay Genel Kurulu tarafından belirlenmesi öngörülmekte, İdari ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının oluşumları değiştirilmekte, Danıştayda ilk derece incelenen ve emsalleri İdari Mahkemelerde görülen bir kısım uyuşmazlıkların İdari Mahkemelerde çözümlenmesi düzenlenmekte ve iki yeni daire kurulmaktadır. Ayrıca Tasarı ile 190 Sayılı KHK'de değişiklik yapılmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Adalet Komisyonu 08/07/1999 02/03/2000 Raporunu Verdi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 08/07/1999 09/03/2000 Raporunu Verdi 07/03/2000

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 385
Kanun Numarası: 4575
(1/483 ) Bilgileri