Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5049
Başlığı ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE ÜLKELERARASI EVLAT EDİNME KONUSUNDA İŞBİRLİĞİNE DAİR SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 14/01/2004
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 2.Yasama Yılı 42.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 16/01/2004
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 19/01/2004
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 20/01/2004
Resmi Gazete Numarası
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/1
Esas Numarası 1/595
Başkanlığa Geliş Tarihi 12/05/2003
Tasarının Başlığı Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Kimsesiz ya da bakılamayan çocuklara yuva temini amacını güden, ülkelerarası evlat edinmenin çocuğun yüksek yararı ve uluslararası hukukta tanınmış temel haklarına uygun olarak gerçekleştirilmesini güvence altına alan, bu amaçla çocuk kaçırma, çocuk ticareti gibi durumları önlemek için ,Akit Devletler arasında işbirliği ve denetim mekanizmaları oluşturmak macıyla, 29.5.1993 tarihinde imzalanan ve ülkemizin 5.12.2001tarihinde Lehey'de katıldığı "Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşme"nin onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Adalet Komisyonu 20/05/2003 14/11/2003 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 20/05/2003 14/11/2003 Raporunu Verdi 13/11/2003

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 283
Kanun Numarası: 5049
(1/595 ) Bilgileri