Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4514
Başlığı ÇOK TARAFLI YATIRIM GARANTİ KURULUŞU SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 01/02/2000
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 2.Yasama Yılı 54.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 03/02/2000
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 04/02/2000
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 06/02/2000
Resmi Gazete Numarası 23956
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/353
Başkanlığa Geliş Tarihi 03/06/1999
Tasarının Başlığı Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunnun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Türkiye’nin imzaladığı Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu (MİGA) Sözleşmesindeki, ödenmesi gereken katılma payı limitinin yükseltilmesi ve önümüzdeki yıllardaki muhtemel artışlar için Bakanlar Kurulunun yetkili kılınması öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 17/06/1999 30/07/1999 Raporunu Verdi 29/07/1999
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 17/06/1999 07/07/1999 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 115
Kanun Numarası: 4514
(1/353 ) Bilgileri