Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5289
Başlığı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE BİR DERECE VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 02/02/2005
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 3.Yasama Yılı 53.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 04/02/2005
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 07/02/2005
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 08/02/2005
Resmi Gazete Numarası 25721
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Teklif Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Teklifi Bilgileri
İmza Sahipleri Geçmiş Dönem Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/2
Esas Numarası 2/252
Başkanlığa Geliş Tarihi 13/02/2004
Teklifin Başlığı Devlet Memurları ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Devlet Memurları Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi personelin bulundukları derece ve kademeden bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro şartı aranmaksızın üst dereceye terfi ettirilmesi ve bundan emekli, malullük, vazife malullüğü ile dul ve yetim aylığı alanların da aynı haklardan yararlandırılmaları öngörülmektedir.
Teklifin Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 23/02/2004 12/01/2005 Raporunu Verdi 12/01/2005

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 736
Kanun Numarası: 5289
Esas Alınan Tasarı Teklif : 2/252
Birleşenler
2/21
2/318
(2/252 ) Bilgileri