Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5402
Başlığı DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI KANUN
Kabul Tarihi 03/07/2005
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 3.Yasama Yılı 125.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 14/07/2005
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 19/07/2005
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 20/07/2005
Resmi Gazete Numarası 25881
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/3
Esas Numarası 1/992
Başkanlığa Geliş Tarihi 10/03/2005
Tasarının Başlığı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları Kanunu Tasarısı
Tasarının Özeti Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri ile koruma kurallarının kuruluş, görev ve çalışma esas ve usulleri düzenlenmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Adalet Komisyonu 10/03/2005 21/06/2005 Raporunu Verdi 21/06/2005
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 10/03/2005 21/06/2005 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 10/03/2005 15/04/2005 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 953
Kanun Numarası: 5402
(1/992 ) Bilgileri