Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4528
Başlığı D-8 ULUSLARARASI İCRA DİREKTÖRLÜĞÜNÜN TÜRKİYE'DE YARARLANACAĞI AYRICALIKLAR, BAĞIŞIKLIKLAR VE KOLAYLIKLARA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 01/02/2000
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 2.Yasama Yılı 54.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 03/02/2000
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 04/02/2000
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 06/02/2000
Resmi Gazete Numarası 23956
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/316
Başkanlığa Geliş Tarihi 03/06/1999
Tasarının Başlığı D - 8 Uluslararası İcra Direktörlüğünün Türkiye'de Yararlanacağı Ayrıcalıkları, Bağışıklıklar ve Kolaylıklara Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye’den oluşan D-8 Teşkilâtının, İcra Direktörlüğü adı altında, İstanbul’da bulunan sekretaryası ile çalışanlarının yararlanacağı ayrıcalık, bağışıklık ve kolaylıklar düzenlenmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 17/06/1999 22/07/1999 Raporunu Verdi 21/07/1999

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 93
Kanun Numarası: 4528
(1/316 ) Bilgileri