Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5369
Başlığı EVRENSEL HİZMETİN SAĞLANMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 16/06/2005
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 3.Yasama Yılı 113.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 21/06/2005
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 24/06/2005
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 25/06/2005
Resmi Gazete Numarası 25856
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/3
Esas Numarası 1/1035
Başkanlığa Geliş Tarihi 24/05/2005
Tasarının Başlığı Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Tasarı ile işletmeciler tarafından karşılanmasında mali güçlük bulunan evrensel hizmetin sağlanması, yürütülmesi ve elektronik haberleşme sektöründe evrensel hizmet yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 27/05/2005 03/06/2005 Raporunu Verdi 02/06/2005
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 27/05/2005 03/06/2005 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 27/05/2005 02/06/2005 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 927
Kanun Numarası: 5369
(1/1035 ) Bilgileri