Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5232
Başlığı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 17/07/2004
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 2.Yasama Yılı 117.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 22/07/2004
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 30/07/2004
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 31/07/2004
Resmi Gazete Numarası 25539
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/2
Esas Numarası 1/833
Başkanlığa Geliş Tarihi 25/06/2004
Tasarının Başlığı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 9.6.2004 Tarih ve 5186 Sayılı Kanun ile Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
Tasarının Özeti Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikayetlerdeki iddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayandırılması, ihbar veya şikayet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyad ve imzası ile iş veya ikamet adresinin bulunması zorunluluğu getirilmekte; ihbar ve şikayetler konusunda daha önce sonuçlandırılmış bir ön inceleme olması halinde, önceki ön inceleme neticesini etkileyecek yeni belge sunulması müracaatın işleme konulması için ön şart olarak öngörülmekte; tüm memur ve diğer kamu görevlileri hakkında hazırlık soruşturması yapacak merciler aynılaştırılmakta ve davalara bakacak yetkili ve görevli mahkemenin genel hükümlere göre belirlenmesi öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Adalet Komisyonu 29/06/2004 14/07/2004 Raporunu Verdi 13/07/2004

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 652
Kanun Numarası: 5232
(1/833 ) Bilgileri