Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5500
Başlığı MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN KURULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ MUTABAKAT ZAPTINA 1 NOLU EKİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 10/05/2006
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 4.Yasama Yılı 100.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 12/05/2006
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 16/05/2006
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 17/05/2006
Resmi Gazete Numarası 26171
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/4
Esas Numarası 1/1199
Başkanlığa Geliş Tarihi 28/04/2006
Tasarının Başlığı Merkezi Finans ve İhale Biriminin Kuruluşuna İlişkin Türkiye Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasındaki Mutabakat Zaptına 1 Nolu Ekin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Avrupa Birliğinden sağlanacak üyelik öncesi mali yardımların Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi vasıtasıyla kullandırılmasını öngören ve Merkezi Finans ve İhale Biriminin Kuruluşuna İlişkin Mutabakat Zaptı ile kurulan Merkezi Finans ve İhale Biriminin Hazine Müsteşarlığına bağlanması ile Ulusal Yetkilendirme Görevlisi pozisyonunun Hazine Müsteşarı ve Ulusal Yardım Koordinatörlüğü pozisyonunun Avrupa Birliği Genel Sekreteri tarafından üstlenilmesine ilişkin ilgili mutabakat zaptına (1) Nolu Ekin onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 28/04/2006 05/05/2006 Raporunu Verdi 04/05/2006
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 28/04/2006 05/05/2006 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 28/04/2006 05/05/2006 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 1154
Kanun Numarası: 5500
(1/1199 ) Bilgileri