Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5226
Başlığı KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU İLE ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 14/07/2004
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 2.Yasama Yılı 115.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 16/07/2004
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 26/07/2004
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 27/07/2004
Resmi Gazete Numarası 25535
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/2
Esas Numarası 1/848
Başkanlığa Geliş Tarihi 02/07/2004
Tasarının Başlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu İle Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Tasarı ile Sekizinci Beş Yıllık Planı, Devlet Denetleme Kurulu Raporu ve Dünyadaki eğilimler gözönande tutularak 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 02/07/2004 09/07/2004 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon İçişleri Komisyonu 02/07/2004 09/07/2004 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 02/07/2004 09/07/2004 Raporunu Verdi 08/07/2004
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 02/07/2004 09/07/2004 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 641
Kanun Numarası: 5226
Esas Alınan Tasarı Teklif : 1/848
Birleşenler
2/175
(1/848 ) Bilgileri