Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4536
Başlığı DENİZLERDE VE YURT YÜZEYİNDE GÖRÜLEN PATLAYICI MADDE VE ŞÜPHELİ CİSİMLERE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN KANUN
Kabul Tarihi 24/02/2000
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 2.Yasama Yılı 62.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 25/02/2000
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 26/02/2000
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 27/02/2000
Resmi Gazete Numarası 23977
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/433
Başkanlığa Geliş Tarihi 24/06/1999
Tasarının Başlığı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti İçsularımızda, karasularımızda veya yurt düzeyinde görülecek yahut ele geçirilecek patlayıcı madde ve şüpheli cisimlerin incelenmesine ve zararsız hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Adalet Komisyonu 29/06/1999 10/08/1999 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon İçişleri Komisyonu 29/06/1999 09/07/1999 Raporunu Verdi
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 29/06/1999 21/07/1999 Raporunu Verdi
Esas Komisyon Milli Savunma Komisyonu 29/06/1999 09/08/1999 Raporunu Verdi 05/08/1999

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 137
Kanun Numarası: 4536
(1/433 ) Bilgileri