Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4686
Başlığı MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU
Kabul Tarihi 21/06/2001
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 3.Yasama Yılı 122.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 22/06/2001
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 04/07/2001
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 05/07/2001
Resmi Gazete Numarası 24453
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/874
Başkanlığa Geliş Tarihi 08/06/2001
Tasarının Başlığı Milletlerarası Tahkim Kanunu Tasarısı
Tasarının Özeti Milletlararası tahkimin amacı, kapsamı, tahkim yargılamasının başlamasından bitimine kadar olan tüm aşamalarda yetkili ve görevli mahkeme, mahkemelerin tahkim yargılamasına müdahalesinin sınırı, tahkim şartı, tahkim yargılamasında esas alınacak dil, davanın açıldığı tarih, dava ve cevap dilekçeleri, görev belgesi, hangi hallerde duruşma yapılacağı, yargılamanın şekli, bilirkişi atanması ve delillerin toplanması, hakem veya hakem kurulunca davanın esasına uygulanacak hukukun tayini, hakem kararının şekli, içeriği, düzeltilmesi, yorumlanması ve tamamlanması usulü, hakem kararına karşı başvurulacak kanun yolu, bildirimler, kararın icrası ve yargılama giderleri ile hakem ücretleri düzenlenmiştir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Adalet Komisyonu 11/06/2001 18/06/2001 Raporunu Verdi 15/06/2001
Tali Komisyon Anayasa Komisyonu 11/06/2001 13/06/2001 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 712
Kanun Numarası: 4686
(1/874 ) Bilgileri