MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 5504

 

Kabul Tarihi : 18/5/2006      

MADDE 1- 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinde geçen "temmuz ve ağustos ayları" ibaresi "haziran ve temmuz ayları" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar  Kurulu yürütür.