KANUN

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

KANUNDA  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 5504                                                                                                   Kabul Tarihi : 18/5/2006

             MADDE 1 – 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinde geçen "temmuz ve ağustos ayları" ibaresi "haziran ve temmuz ayları" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar  Kurulu yürütür.

 

23/5/2006