Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5017
Başlığı MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNUNUN BAZI HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 10/12/2003
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 2.Yasama Yılı 26.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 12/12/2003
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 16/12/2003
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 17/12/2003
Resmi Gazete Numarası 25319
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/2
Esas Numarası 1/703
Başkanlığa Geliş Tarihi 19/11/2003
Tasarının Başlığı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti 9.11.1983 tarihli ve 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununun, gizlilik öngören bazı hükümlerinin yürürlükten kaldırılması ve böylece demokratikleşmenin sağlanması ile anılan Anayasa değişiklikleri ve Ulusal Programın gereklerinin yerine getirilmesi öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Anayasa Komisyonu 21/11/2003 04/12/2003 Raporunu Verdi 04/12/2003
Tali Komisyon Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 21/11/2003 03/12/2003 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 299
Kanun Numarası: 5017
(1/703 ) Bilgileri