Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5217
Başlığı ÖZEL GELİR VE ÖZEL ÖDENEKLERİN DÜZENLENMESİ İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 14/07/2004
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 2.Yasama Yılı 115.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 16/07/2004
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 22/07/2004
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 23/07/2004
Resmi Gazete Numarası 25531
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/2
Esas Numarası 1/827
Başkanlığa Geliş Tarihi 08/06/2004
Tasarının Başlığı Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Yürütülmekte olan eekonomik program gereğince özel gelir-özel ödenek uygulamalarının yeniden gözden geçirilmesi, devamında fayda görülenlerin haricindeki uygulamaların yerine söz konusu özel gelirlerin bütçe geliri olarak kaydedilmesi ve harcamaların ilgili kurum bütçelerine öngörülecek ödeneklerle yapılması imkanını sağlayacak düzenlemelerin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 16/06/2004 28/06/2004 Raporunu Verdi 25/06/2004

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 618
Kanun Numarası: 5217
(1/827 ) Bilgileri