Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4963
Başlığı ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
Kabul Tarihi 30/07/2003
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 1.Yasama Yılı 113.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 01/08/2003
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 06/08/2003
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 07/08/2003
Resmi Gazete Numarası 25192
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/1
Esas Numarası 1/651
Başkanlığa Geliş Tarihi 23/07/2003
Tasarının Başlığı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Kanunlarımızın Anayasa Değişikliklerine ve Ulusal Program amaçlarına uyumlaştırılması için; Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu, Dernekler Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, Türk Medeni Kanunu, 227 sayılı KHK, Sayıştay Kanunu, Çocuk Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunu, Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun, Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununda değişiklikler yapılması öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Adalet Komisyonu 24/07/2003 29/07/2003 Raporunu Verdi 28/07/2003
Tali Komisyon Anayasa Komisyonu 24/07/2003 29/07/2003 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon İçişleri Komisyonu 24/07/2003 25/07/2003 Raporunu Verdi
Tali Komisyon Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 24/07/2003 25/07/2003 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 262
Kanun Numarası: 4963
(1/651 ) Bilgileri