Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4861
Başlığı TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU, UZMAN ERBAŞ KANUNU, UZMAN JANDARMA KANUNU, GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU VE ASKERLİK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 28/05/2003
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 1.Yasama Yılı 86.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 30/05/2003
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 05/06/2003
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 06/06/2003
Resmi Gazete Numarası 25130
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/1
Esas Numarası 1/538
Başkanlığa Geliş Tarihi 11/03/2003
Tasarının Başlığı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Astsubay meslek yüksek okullarının kurulmasına paralel olarak, astsubayların yeni sisteme göre nasıp, terfi, kıdem, özlük hakları, diğer hak ve yükümlülükleriyle ilgili olarak ilgili kanunlarda değişiklik yapılmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 15/03/2003 09/05/2003 Raporunu Verdi 09/05/2003
Tali Komisyon Milli Savunma Komisyonu 15/03/2003 22/04/2003 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 136
Kanun Numarası: 4861
(1/538 ) Bilgileri