Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5580
Başlığı ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU
Kabul Tarihi 08/02/2007
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 5.Yasama Yılı 61.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 09/02/2007
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 13/02/2007
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 14/02/2007
Resmi Gazete Numarası 26434
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/5
Esas Numarası 1/1251
Başkanlığa Geliş Tarihi 12/10/2006
Tasarının Başlığı 26/9/2006 Tarihli ve 5545 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
Tasarının Özeti Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler tarafından açılacak özel eğitim kurumlarına kurum açma izni verilmesi, kurumun nakli, devri, personel çalıştırılması, kurumlara yapılacak mali destek ve bu kurumların eğitim-öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi ile yabancılar tarafından açılmış bulunan özel öğretim kurumlarının; eğitim-öğretim, yönetim, denetim, gözetim ve personel çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Anayasa Komisyonu 13/10/2006 02/11/2006 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 13/10/2006 02/11/2006 Raporunu Verdi 02/11/2006

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 1253
Kanun Numarası: 5580
(1/1251 ) Bilgileri