Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4891
Başlığı TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 12/06/2003
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 1.Yasama Yılı 93.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 13/06/2003
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 17/06/2003
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 18/06/2003
Resmi Gazete Numarası 25142
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/1
Esas Numarası 1/527
Başkanlığa Geliş Tarihi 03/02/2003
Tasarının Başlığı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 199 uncu maddesinin başlığı "Madalya ve nişanların mirasçılara intikalii ve geri alınması" şeklinde değiştirilmekte, Devlet aleyhine işlenen suçlar ile yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olup, bu cezaları kesinleşen kişilerin madalya ve nişanlarının geri alınması öngörülmektedir. Ayrıca, sürekli görevle yurt dışına atanan kamupersonelinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay veya Devlet Memuru olarak görevli eşine dört yıla kadar aylıksız izin verilebilmesi amaçlanmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Milli Savunma Komisyonu 17/02/2003 21/05/2003 Raporunu Verdi 21/05/2003

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 144
Kanun Numarası: 4891
(1/527 ) Bilgileri