T.C.

Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

2 Mayıs 2001

ÇARŞAMBA

Sayı : 24390

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

4646     Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun)

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2001/2205     Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Ürdün Haşimi Krallığı Genelkurmay Başkanlığı Arasında Askeri Tarih, Askeri Arşiv, Askeri Müzecilik ve Askeri Yayın Konularında İşbirliği Protokolu’nun Onaylanması Hakkında Karar

2001/2206    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Nükleer Kazaların Erken Bildirimi ve Nükleer Tesislere İlişkin Bilgi Değişimi Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2001/2216     Türk-Etiyopya Ekonomik, Ticaret ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu Birinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

2001/2257     Türkiye Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti Arasında Karma Ulaştırma Komisyonu Protokolu’nun Onaylanması Hakkında Karar

2001/2258     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalyan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2001/2266     Türkiye-Fas Karma Ekonomik Komisyonu 7 nci Dönem Toplantısı Tutanağı’nın Onaylanması Hakkında Karar

2001/2268     Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Oman Sultanlığı Savunma Bakanlığı Arasında Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar

2001/2279     Türk-Yemen Karma Komitesi Birinci Dönem Toplantısı Protokolu’nun Onaylanması Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

2000/1860     Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Bazı Maddelerine İlave Yapılması Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Pamukkale Üniversitesi Ders Dışı Öğrenci Faaliyetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

 

Genelge

— Resmi Taşıtlarla İlgili 2001/23 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

Tebliğler

— Mecburi Standard: ÖSG-2001/14-15 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard: ÖSG-2001/25-26 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard: ÖSG-2001/27-28 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard: ÖSG-2001/28-29 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard: ÖSG-2001/29-30 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard: ÖSG-2001/30-31 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard: ÖSG-2001/31-32 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard: ÖSG-2001/32-33 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard: ÖSG-2001/33-34 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard: ÖSG-2001/36-37 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard: ÖSG-2001/37-38 Sayılı Tebliğ


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

 

1/5/2001

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

Karar Sayısı : 2001/2205

25 Ekim 2000 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Ürdün Haşimi Krallığı Genelkurmay Başkanlığı Arasında Askeri Tarih, Askeri Arşiv, Askeri Müzecilik ve Askeri Yayın Konularında İşbirliği Protokolu”nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 14/3/2001 tarihli ve OAGY-I-693 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/3/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

S. TANTAN

H. H. ÖZKAN

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

A. K. TANRIKULU

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

Y. YALOVA

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2001/2206

23 Kasım 2000 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Nükleer Kazaların Erken Bildirimi ve Nükleer Tesislere İlişkin Bilgi Değişimi Anlaşması"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 19/2/2001 tarihli ve ESGY-I-526 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/3 /2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

S. TANTAN

H. H. ÖZKAN

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

A. K. TANRIKULU

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

Y. YALOVA

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu

Arasında Nükleer Kazaların Erken Bildirimi ve Nükleer

Tesislere İlişkin Bilgi Değişimi Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu (bundan sonra Taraf Ülkeler olarak anılacaktır),

İki ülke arasındaki iyi komşuluk ilişkilerini ve işbirliğini daha da geliştirmeyi ARZULAYARAK,

Nükleer enerjinin bütün devletler ve uluslararası kuruluşlar arasında işbirliğine dayalı bir şekilde güvenli olarak kullanımını teminat altına alan uluslararası bir rejimin oluşturulması gereğinin BİLİNCİNDE OLARAK,

Radyoaktif maddelerin sınır ötesi olası yayılımının sonuçlarının sınırlandırılmasında, her iki ülkenin yakın işbirliğinin önemli olduğuna İNANARAK,

Her iki ülkenin 26 Eylül 1986 tarihli "Nükleer Kaza Halinde Erken Bildirim Sözleşmesi”ne (bundan sonra "UAEA Sözleşmesi" olarak anılacaktır) taraf olduğunu DİKKATE ALARAK,

Taraf ülkelerin sınırları içerisinde meydana gelen nükleer kazaların erken bildirimini ve nükleer tesisler hakkında bilgi değişimini sağlamak için, ikili yasal çerçeveyi bu esaslara göre sonuçlandırmaya KARAR VEREREK,

aşağıdaki şekilde ANLAŞMIŞLARDIR.

MADDE 1

UYGULAMA ALANI

1. İşbu Anlaşmanın, nükleer kazaların bildirilmesi ile ilgili bölümü, UAEA Sözleşmesinin 1. ve 3. maddelerinde belirtilen tesis ve faaliyetler ile bu Anlaşmanın 2. maddesinde sözü edilen durumlar için uygulanacaktır.

2. İşbu Anlaşmanın, bilgi değişimi ile ilgili bölümü, UAEA Sözleşmesinin 1. maddesinde de belirtilen, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanıldığı tesisler için uygulanacaktır.

MADDE 2

NÜKLEER KAZANIN BİLDİRİMİ

1. Taraf Ülkelerden birinin topraklarında bulunan ve UAEA Sözleşmesinin 1. ve 3. maddelerinde belirtilen nükleer tesis veya faaliyetlerde, diğer taraf ülke topraklarını etkileyen veya etkileyebilecek radyoaktif madde salımına neden olan bir kaza halinde, kazanın meydana geldiği Taraf Ülke diğer Taraf Ülkeyi derhal haberdar edecek ve mevcut tüm bilgiyi UAEA Sözleşmesinin 5. maddesine uygun olarak sağlayacaktır.

2. Taraf Ülkeler, sınırları içerisinde UAEA’nın radyolojik güvenlik standartlarında belirtilen radyasyon seviyesi üzerinde bir ölçümü radyasyon izleme sistemi ile kaydederse, bu durum Taraf Ülkelerden birinde bulunan tesis veya faaliyetlerden kaynaklanmasa bile birbirlerini gecikmeksizin haberdar ederler.

MADDE 3

BİLGİ DEĞİŞİMİ

1. Taraf Ülkeler, Anlaşmanın 1. maddesinde belirtilen tesislerin işletme koşullarını belirleyen bilgileri ve bu tesislerde meydana gelebilecek bir kaza halinde bilgiyi alan ülkede yaratacağı etkilerin değerlendirilmesi ve halkın korunması için gerekli tedbirlerin alınmasında kullanılabilecek diğer teknik bilgileri birbirlerine vereceklerdir.

2. Bu maddenin 1. paragrafında belirtilen bilgi değişimi, Taraf Ülkelerin sınırları içerisinde yerleşik nükleer tesisleri kapsayacaktır.

3. Bu Anlaşmanın 1. maddesine uygun olarak tanzim edilen ve Taraf Ülkelerde barışçıl amaçlarla kullanılan nükleer tesislerin listesi, Anlaşmanın ayrılmaz bir parçası olan 1 sayılı ekinde verilmiştir. Bu liste yeni bir tesisin işletmeye alınması ve yeni bir faaliyetin gerçekleştirilmesi durumunda yenilenecektir.

4. Bu Anlaşmanın 1. maddesine uygun olarak Taraf Ülkelerin birbirlerine aktaracakları bilgiler Anlaşmanın ayrılmaz bir parçası olan 2 sayılı ekinde verilmiştir. Bu bilgiler, Anlaşmanın 1 sayılı ekinde yer alan her tesis için bir kez verilecek ve bu bilgilerin geçerliliği her yılın Ocak ayında, ilgili değişiklikler ve eklemeler de dahil olmak üzere teyit edilecektir.

5. Bu Anlaşmanın 5. maddesinde belirtilen yetkili makamlar karşılıklı anlaşarak, Anlaşmanın 1 sayılı ekinde verilen nükleer tesislerin listesini ve Anlaşmanın 2 sayılı ekinde verilen ve taraflarca karşılıklı olarak değiştirilen bilgilerin kapsamını genişletebilirler.

MADDE 4

GİZLİLİK

Taraf Ülkeler aksini kabul etmedikleri sürece, Anlaşmanın 3. maddesine göre aktarılan bilgiler gizlidir ve Taraf Ülkelerin çıkarlarını etkileyecek şekilde ticari veya diğer hiçbir amaçla kullanılmaz.

MADDE 5

YETKİLİ MAKAMLAR

1. Bu Anlaşmanın hükümleri :

- Ukrayna’da Ukrayna Çevre ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

- Türkiye Cumhuriyetinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından uygulanacaktır.

2. Taraf Ülkeler, bu hükümlerin uygulanmasından sorumlu yetkili makamlardaki herhangi bir değişikliği birbirlerine bildireceklerdir.

MADDE 6

TEMAS NOKTALARI

1. Taraf Ülkeler bir nükleer kazanın erken bildirimi amacıyla temas noktaları belirlerler. Bildirimler Anlaşmanın 3 sayılı ekinde belirtilen temas noktalarına yapılacaktır.

2. Taraf Ülkeler temas noktalarındaki herhangi bir değişikliği birbirlerine bildireceklerdir.

3. Temas noktaları faaliyetlerini UAEA Sözleşmesinin 7. maddesine uygun olarak yürüteceklerdir.

MADDE 7

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Anlaşmanın yorumundan veya uygulamasından doğacak anlaşmazlıklar, Taraf Ülkeler arasında müzakere yoluyla veya her iki Taraf Ülkenin kabul edecekleri diğer yöntemlerle çözümlenecektir.

MADDE 8

DİĞER ULUSLARARASI ANLAŞMALAR İLE İLİŞKİLER

Bu Anlaşma, Taraf Ülkelerin bu Anlaşma konusu ile ilgili daha önce yapmış oldukları uluslararası anlaşmalardan doğan hak ve yükümlülüklerini etkilemeyecektir.

MADDE 9

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ

Bu Anlaşma, Taraf Ülkelerin Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli ulusal prosedürleri tamamladıklarına ilişkin olarak, diplomatik yollarla yapacakları bildirimlerin sonuncusunun alındığı tarihten otuz gün sonra yürürlüğe girecektir.

MADDE 10

EK VE DEĞİŞİKLİKLER

1. Her bir Taraf Ülke, bu Anlaşmaya ek ve değişiklik yapılması için teklifte bulunabilir.

2. Ek ve değişiklikler, taraf ülkelerin karşılıklı anlaşması ile kabul edilecek ve bu Anlaşmanın 9. Maddesinde belirtildiği şekilde yürürlüğe girecektir.

MADDE 11

YÜRÜRLÜK

Bu Anlaşma, süresiz olarak yapılmıştır. Taraf Ülkelerden her biri diğer Taraf Ülkeye yazılı bildirimde bulunarak Anlaşmayı sona erdirebilir. Anlaşmanın yürürlükten kalkması yazılı bildirimin alınmasından on iki ay sonra gerçekleşir.

.......................................... da ................................ tarihinde Türkçe, Ukraynaca ve İngilizce dillerinde her üçü de eşit derecede geçerli olmak üzere ikişer asıl metin olarak düzenlenmiştir.

Bu Anlaşmanın yorumundan doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda İngilizce metin geçerli olacaktır.

 

Türkiye Cumhuriyeti

Ukrayna

Hükümeti Adına

Bakanlar Kurulu Adına

 

 

Rüştü Kazım Yücelen

Ivan Zayets

Devlet Bakanı

Ekoloji ve Doğal

 

Kaynaklar Bakanı

 

 

 

 

EK 2

NÜKLEER TESİSLER HAKKINDA BİLGİ

 

Aşağıdaki bilgiler, EK 1’deki her tesis için bir kez sağlanacak ve her yıl Ocak ayında olası değişikliklerle birlikte geçerliliği doğrulanacaktır.

I. GENEL BİLGİLER

1. Tesisin adı

2. Yeri ve adresi

3. Sahibi

4. İşleticisi

5. İşlevi

6. Tesisin ana parametreleri

7. Mevcut işletme durumu

8. Yer tanımlaması (sismik, meterolojik ve hidrolik karakteristikler dahil)

9. Nükleer atıkların işlenmesi ve depolanması

10. Kullanılmış yakıt yönetimi

II. NÜKLEER REAKTÖRLER HAKKINDA BİLGİ

1. Reaktör tipi

2. Gücü

3. Kor (taze yakıt zenginliği ve hesaplanmış yanma oranı, yeniden yükleme çevrimi, kor envanteri)

4. Reaktör Kontrolu ve işletme

5. Reaktör kazanı

6. Soğutma türü ve devresi (birincil ve ikincil)

7. Buhar türbini

8. Belirli bir süre içerisinde çevreye salınan müsade edilebilir ve gerçek radyoaktivite

9. Korunak tipi

10. Güvenlik sistemleri

11. UAEA’na verilenler dahil Güvenlik Analiz Bilgileri (Deterministik ve Probabilistik)

III. TAZE VE KULLANILMIŞ YAKIT DEPOSU

1. Tipi

2. Kapasitesi

3. Doldurma hızı

IV. ULUSAL ÇEVRE RADYOAKTİVİTE İZLEME AĞI

1. Örnek alma ve ölçme istasyonlarının yerleri

2. Örnek tipi ve örnek alma sıklığı

3. Hesaplanan parametreler

—————

EK 3

 

TEMAS NOKTALARI

 

1. TÜRKİYE CUMHURİYETİ

 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

Adres

: Eskişehir Yolu 9. Km. 06530 — Ankara

Telefon

: +90 (312) 287 6356

 

+90 (312) 286 4174

 

+90 (532) 261 2916 (Cep Telefonu)

Faks

: +90 (312) 287 8761

 

 

2. UKRAYNA

 

Ukrayna Tabii Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı

Adres

: 5, Khreshchatyk Street, Kyiv, 01601

Telefon

: +380 (44) 228 4857

Faks

: +380 (44) 228 5777

 

Agreement Between the Government of the Republic of

Turkey and the Cabinet of Ministers of Ukraine on

Early Notification of a Nuclear Accident and

Exchange of Information on

Nuclear Facilities

The Government of the Republic of Turkey and the Cabinet of Ministers of Ukraine (hereinafter referred to as Contracting Parties),

DESIRING to further develop cooperative and good-neighbourly relationships between the two countries,

AWARE of the need to establish an international regime ensuring the safe use of nuclear energy on the basis of co-operation among all states and international organizations,

CONVINCED that it is important for the both countries to co-operate closely in order to limit the transboundary consequences of possible releases radioactive substances,

CONSIDERING that both countries are Parties to the Convention on Early Notification of a Nuclear Accident of 26 September 1986 (hereinafter referred to as "the IAEA Convention") and,

DECIDED to conclude on this basis, a bilateral legal framework to facilitate the early notification of nuclear accidents taking place in the territories of Contracting Parties and to ensure the exchange of information on nuclear facilities.

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1

SCOPE OF APPLICATION

1. This Agreement, where it concerns early notification of a nuclear accident, shall apply to the facilities and activities referred to in Articles I and 3 of the IAEA Convention and also to the cases referred to in Article 2 of this Agreement.

2. This Agreement where it concerns the exchange of information, shall apply to such facilities for the peaceful use of nuclear energy as referred to in Article 1 of the IAEA Convention thereof.

ARTICLE 2

NOTIFICATION OF A NUCLEAR ACCIDENT

1. In the event of any accident on the territory of a Contracting Party involving the nuclear facilities or activities referred to in Article 1 and 3 of the IAEA Convention that results or may result in release of radioactive substances into the territory of the other Contracting Party, the first Contracting Party shall immediately notify the other Contracting Party thereof, and provide it with the whole available information in accordance with Article 5 of the IAEA convention.

2. The Contracting Parties shall notify each other without any delay if the radiation monitoring system of one Contracting Party registers occurrence of radiation above the level of the radiological safety standarts of IAEA when this radiation is not caused by facilities or activities in its own territory.

ARTICLE 3

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The Contracting Parties shall transmit to each other information characterizing the operating conditions of the nuclear facilities referred to in Article 1, as well as other technical information relating to these facilities which may be used for evaluating the consequences in the country receiving the information in the event of an accident at these facilities, and for devising measures necessary for protection of the population.

2. The exchange of information referred to in paragraph 1 of this Article shall cover nuclear facilities situated on the territory of the Contracting Parties.

3. The list of nuclear facilities in the Contracting Parties, where nuclear energy is used for peaceful purposes, drawn up in conformity with Article 1 of this Agreement is given in Supplement 1 to this Agreement, which is its integral part. This list shall be updated in case of the commissioning of a new facility and performance of a new activity.

4. The information which is exchanged by the Contracting Parties in conformity with Article 1 of this Agreement is given in Supplement 2 to this Agreement, which is its integral part. The information shall be provided once and its validity shall be reconfirmed every year in January along with any relevant changes and additions, for each facility of Supplement 1.

5. The competent authorities specified in Article 5 of this Agreement may expand by mutual consent the list of nuclear facilities given in Supplement I to this Agreement, and the information, which is exchanged by the Contracting Parties, given in Supplement 2 to this Agreement.

ARTICLE 4

CONFIDENTIALITY

The information transmitted in accordance with the provision of Article 3 is confidential and shall not be used for commercial or any other purposes, which could affect the Contracting Parties’s interests, except where the Contracting Parties agrees otherwise.

ARTICLE 5

COMPETENT AUTHORITIES

1. The provisions of this Agreement shall be implemented:

- In Ukraine by the Ministry of the Environment and Natural Resources of Ukraine.

- In the Republic of Turkey by the Turkish Atomic Energy Authority.

2. The Contracting Parties shall notify each other of any change in the competent authorities responsible for the implementation of the said provisions.

ARTICLE 6

POINTS OF CONTACT

1. For the purposes of early notification of a nuclear accident the Contracting Parties set up points of contact. The notification shall be addressed to the contact points indicated in Supplement 3.

2. The Contracting Parties shall notify each other of any change in the points of contact.

3. Points of contact perform their activities in conformity with Article 7 of the IAEAConvention.

ARTICLE 7

SETTLEMENT OF DISPUTES

(Any) Disputes arising from the interpretation or application of this Agreement shall be settled by negotiations between the Contracting Parties or by any other means acceptable to both Contracting Parties.

ARTICLE 8

RELATIONSHIP TO OTHER INTERNATIONAL AGREEMENTS

This Agreement shall not affect the rights and obligations of the Contracting Parties under the international agreements concluded earlier and related to the matter of this Agreement.

ARTICLE 9

ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall enter into force thirty days after the date of receipt of the last notification through diplomatic channels informing that the Parties have completed their respective national procedures for the entry into force of the Agreement.

ARTICLE 10

AMENDMENTS AND REVISION

1. Each Contracting Party may propose amendments to or revision of this Agreement.

2. Amendments and revision shall be approved by mutual consent of both Contracting Parties and shall enter into force as specified in Article 9 of this Agreement.

ARTICLE 11

VALIDITY

This Agreement is concluded for an indefinite term. Either Contracting Party may denounce this Agreement by written notification to the other Contracting Party. The denunciation shall take effect twelve months following the (written) notification.

Done (in) at...................... on..........................in (three) two original copies, each in Turkish, Ukrainian and English languages, each text being equally authentic. In the event of any divergency arising from its interpretation, the English text shall prevail.

 

 

 

 

For the Government of the

For the Cabinet of Ministers of

Republic of Turkey:

Ukraine:

 

 

Rüştü Kazım Yücelen

Ivan Zayets

State Minister

Minister of Ecology and

 

Natural Resources

 

 

 

 

SUPPLEMENT 2

 

INFORMATION ABOUT NUCLEAR FACILITIES

 

I. GENERAL INFORMATION

 

1. Name of facility

2. Location and address

3. Owner

4. Operator

5. Function

6. Main parameters of the facility

7. Present operational status

8. Site description (including seismic, meteorological, and hydrological characteristics)

9. Treatment and storage of nuclear wastes

10. Spent fuel management

II. INFORMATION ABOUT NUCLEAR REACTORS

1. Reactor type

2. Power

3. Core (fresh fuel enrichment, calculated burn-up, reloading cycle, core inventory)

4. Reactor control and operation

5. Reactor vessel

6. Cooling means and circuits (primary and secondary)

7. Steam turbine

8. Permissible and actual releases of radioactivity into the environment for a given period

9. Type of containment

10. Safety systems

11. Safety analysis information (deterministic and probabilistic) including that supplied to IAEA.

III. SPENT FUEL STORAGE

1. Type

2. Capacity

3. Extent of filling

IV. NATIONAL ENVIRONMENT RADIOACTIVITY MONITORING NETWORK

1. Sites of sampling and measuring stations

2. Type and frequency of samples

3. Estimated parameters

 

SUPPLEMENT 3

 

POINTS OF CONTACT

 

 

- The Republic of Turkey:

 

Turkish Atomic Energy Authority

Address

: Eskişehir Yolu 9. km.

 

06530 - ANKARA

Telephone

: +90 (312) 287 63 56

 

: +90 (312) 286 41 74

Fax

: +90 (312) 287 87 61

 

 

- Ukraine:

Ministry of Environment and Natural Resources of Ukraine

Address

: 5, Khreshchatyk Street, Kyiv, 01601

Telephone

: +380 (44) 228 48 57

Fax

: +380 (44) 228 57 77

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2001/2216

16 Kasım 2000 tarihinde Addis Ababa’da imzalanan ekli “Türk-Etiyopya Ekonomik, Ticaret ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu Birinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 15/3/2001 tarihli ve İEGY-II-725 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/3/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

S. TANTAN

H. H. ÖZKAN

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

A. K. TANRIKULU

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

Y. YALOVA

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2001/2257

31 Ocak 2001 tarihinde Tahran’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti Arasında Karma Ulaştırma Komisyonu Protokolu”nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 14/3/2001 tarihli ve İEGY-II-695 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/3/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

S. TANTAN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2001/2258

21 Şubat 2001 tarihinde Roma’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalyan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 15/3/2001 tarihli ve İKGY-II-720 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/3/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

S. TANTAN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2001/2266

24 Ekim 2000 tarihinde Rabat’ta imzalanan ekli “Türkiye-Fas Karma Ekonomik Komisyonu 7 nci Dönem Toplantısı Tutanağı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 15/3/2001 tarihli ve İEGY-II-724 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/4/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

F. ÜNLÜ

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

R. K. YÜCELEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

S. TANTAN

İ. CEM

S. ORAL

H. GEMİCİ

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı V.

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

Türkiye-Fas Karma Ekonomik Komisyonu 7 nci Dönem Toplantısı Tutanağı (Rabat, 23-24 Ekim 2000)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti arasında Ekonomik Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının 8. Maddesi uyarınca kurulmuş olan, Türkiye-Fas Karma Ekonomik Komisyonu 7. Dönem Toplantısını, 23-24 Ekim 2000 tarihleri arasında Rabat'ta gerçekleştirmiştir.

Türk Heyetine, Devlet Bakanı Sayın Hasan Gemici, Fas Heyetine, Sanayi, Ticaret, Enerji ve Madenler Bakanı Sayın Mostapha Mansouri başkanlık etmişlerdir.

Toplantılara iştirak eden, Türk ve Fas Heyeti üyeleri listesi Tutanağın ekinde yer almaktadır.

Açılış Oturumunda, Heyet Başkanları Türkiye ile Fas arasındaki mükemmel ilişkileri ortaya koymuşlar, uluslararası, bölgesel ve ulusal ekonomik konular üzerinde açıklamalarda bulunmuşlar ve bu çerçevede, ikili ticari, ekonomik ilişkileri ve bu ilişkilerin her iki ülke yararına geliştirilmesi için yol ve yöntemleri gözden geçirmişlerdir.

Devlet Bakanı Sayın Hasan Gemici, Rabat'ta bulunduğu süre içinde, Türkiye-Fas Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı vesilesiyle, Sanayi, Ticaret, Enerji ve Madenler Bakanı Sayın Mostapha Mansouri, Toprak Düzenlemesi, Şehircilik, Çevre ve Konut Bakanı Sayın Mohamed El Yazghi, Ekonomi, Maliye, Özelleştirme ve Turizm Bakanı Sayın Fathallah Oualalou, Ulaştırma ve Deniz Ticaret Bakanı Sayın Abdeslam Znined, Teçhizat Bakanı Sayın Bouamour Taghouane, Kültür ve İletişim Bakanı Sayın Mohamed Achaari ve Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı Devlet Sekreteri Sayın Taib Fassi Fihri ile görüşmelerde bulunmuştur.

Taraflar, aşağıdaki hususları tetkik ve kabul etmişlerdir :

I- TİCARET ve YATIRIMLAR:

1- Taraflar, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişimini gözden geçirmişler ve son yıllarda kaydedilen artışa rağmen, ikili ticaret hacminin Türkiye ve Fas'ın gerçek potansiyellerini yansıtmadığını belirtmişlerdir.

Bu amaçla, Taraflar, iki ülke arasındaki ticari mübadeleleri gerçek potansiyellerini yansıtacak ölçüde geliştirmek ve çeşitlendirmek amacıyla gerekli tüm önlemleri almayı kararlaştırmışlardır.

Bu çerçevede, Taraflar, dış ticaretlerine ve çok taraflı ticarete özellikle Dünya Ticaret Örgütü ile ilgili meselelere ilişkin dokümantasyon, bilgi ve uzman değişiminin düzenli olarak yapılması konusunda anlaşmışlardır.

Öte yandan, Taraflar, ülkelerinin ekonomi çevreleri arasındaki doğrudan ilişkileri ve iki ülkede düzenlenen ticari fuar ve sergilere karşılıklı katılımı teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. Türk tarafı, Fas tarafını İzmir Enternasyonal Fuarına düzenli olarak katılmaya davet etmiştir.

Ayrıca, Taraflar, ülkelerine ticari ve ekonomik heyet ziyaretlerinin düzenlenmesini teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

2- İGEME-CMPE İşbirliği:

Taraflar, ikili ticaretin geliştirilmesi ve Türkiye İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi (İGEME) ile Fas İhracatı Geliştirme Merkezi (CMPE) arasındaki işbirliğinin yoğunlaştırılması amacıyla, ilgili kuruluşlarını karşılıklı ziyaretler düzenlemeleri, gerekli tüm bilgileri değişmeleri ve birbirlerine mümkün olan kolaylıkları sağlamaları için teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

Bu çerçevede, Taraflar, ilgili kuruluşları arasında oluşturulan Eylem Planının dinamikleştirilmesi hususunda irade beyanında bulunmuşlardır.

3- İş Konseyi:

Taraflar, Türk-Fas İş Konseyinin faaliyetlerini gözden geçirmişler ve Konseyin ikili ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesine yönelik katkılarının daha fazla arttırılması temennisinde bulunmuşlardır.

7. Dönem KEK Toplantısı çerçevesinde, Fas Ticaret, Sanayi ve Hizmetler Odaları Federasyonunda, İş Konseyi temsilcileri arasında bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu toplantıda, Taraflar, müteahhitlik, tarıma dayalı gıda, makine, yedek parça ve tekstil sektörlerini ikili ticaretin artırılmasına muktedir hedef sektörler olarak belirlemişlerdir.

Taraflar, Türk-Fas İş Konseyi Ortak Toplantılarının düzenli olarak yılda bir kez yapılmasını teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

4- Serbest Bölgeler alanında İşbirliği:

Taraflar, ilgili firma ve kuruluşlarını, ülkelerinin Serbest Bölge imkanlarından daha etkin şekilde yararlanmaya teşvik etmeyi kararlaştırmışlar ve bu alandaki işbirliğini artırma hususunda mutabık kalmışlardır.

5- Bankacılık İlişkileri:

Taraflar, iki ülke finans ve bankacılık sektörleri arasındaki işbirliğinin çeşitlenmesi ve geliştirilmesi konusuna verdikleri önemi dile getirmişler ve ülkelerinin bankacılık kuruluşlarını muhabirlik ilişkileri geliştirmeye davet etmişlerdir.

6- Afrika ve Orta Asya'ya yönelik Üçlü İşbirliği:

Taraflar, Afrika ve Orta Asya'nın sunduğu fırsatlardan karşılıklı yararlanmak üzere, ticari seyahatler ve yatırımlar yapmak için Türkiye-Fas-Afrika, Türkiye-Fas-Orta Asya, şeklinde üçlü işbirliği çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirmeyi kararlaştırmışlardır.

7- Anlaşmalar:

a) Serbest Ticaret Anlaşması:

Taraflar, iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması hususunda sürdürülen müzakereleri gündeme getirmişler ve anılan Anlaşmanın en kısa zamanda imzalanmasını teminen müzakereleri sürdürmeye yönelik irade beyanında bulunmuşlardır. Bu çerçevede, Taraflar, üçüncü tur müzakerelerin Kasım 2000 ayında gerçekleştirilmesini kararlaştırmışlardır.

b) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması:

Taraflar, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmasının sonuçlandırılıp imzalanmasını teminen, taslak üzerinde sürdürülen müzakerelerin diplomatik kanallarla hızlandırılmasını kararlaştırmışlardır.

c) Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması:

Türk tarafı, iki ülke arasında 8 Nisan 1997 tarihinde imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Fas tarafınca onay sürecinin tamamlandığını not etmiştir.

Bu konuda, Fas tarafı, Türk tarafından bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesini teminen onay sürecinin hızlandırılmasını talep etmiştir.

d) DEİK ve CGEM İlişkileri:

Taraflar, DEİK ve CGEM arasında iki ülke özel sektörleri arasındaki ekonomik ilişkilere yeni bir boyut kazandıracak ve mevcut kurumsal çerçeveyi çeşitlendirecek bir İşbirliği Protokolü Anlaşmasının imzalanmasından duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir.

II- EKONOMİK ve TEKNİK İŞBİRLİĞİ

1- Tarım:

Taraflar, tarım alanında, ilgili firma ve kuruluşlarını karşılıklı uzman ziyaretleri, eğitim amaçlı stajların düzenlenmesi, teknik elemanlar ve ziraatçilere yönelik inceleme seyahatleri ile bilimsel ve teknik doküman değişimi yoluyla tarım bilimi ve ormancılık alanlarında araştırma, doğal kaynakların idaresi, özellikle milli parklar konularında işbirliğinin arttırılmasını teşvik etmek hususunda mutabık kalmışlardır.

Taraflar ayrıca, sulama, özellikle sulama sularının yönetimi ve değerlendirilmesi hususlarında karşılıklı deneyim değişimi yoluyla işbirliğinin başlatılması konusunda mutabık kalmışlardır.

Fas tarafı, incir, kayısı, üzüm ve erik kurutma yöntemlerinde, Türk tarafının deneyimlerini gözönüne alarak, bu alanda uzman değişimi yoluyla işbirliğini geliştirme isteğini belirtmiştir.

Fas tarafı, incelenmesini ve en kısa zamanda sonuçlandırılmalarını teminen, Türk tarafına Hayvan ve Bitki Sağlığı alanlarında İşbirliği Anlaşması taslakları tevdi etmiştir.

2- Müteahhitlik ve Müşavirlik Hizmetleri:

Taraflar, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri alanında karşılıklı deneyimlerinin altını çizmiş ve bu alanlarda işbirliği yapma hususunda ortak arzularını dile getirmiştir.

Taraflar ilgili kuruluşları arasında bu alanda, teknik işbirliği alanında spesifik düzenlemeler akdedilmesini teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

Bu çerçevede, Fas tarafı, Türk tarafına Su Düzenlemesi Alanında bir İşbirliği Anlaşması taslağı sunmuştur.

Fas tarafı ayrıca, Türk tarafına yol ve otoyol yapımı ve korunmasına ilişkin Anlaşma taslağı ile İstanbul ve Kazablanka Limanlarını kardeş liman sayacak bir İşbirliği Anlaşması taslağı sunacaktır.

Türk tarafı, Fas'taki altyapı projelerinden haberdar olma isteğini belirtmiştir.

Taraflar, Türk Müteahhitler Birliği ile Fas Milli Yapı İşleri ve Bayındırlık Federasyonu aracılığıyla, her iki ülkede ve üçüncü ülkelerde ortak iş üstlenilmesini teşvik etmek ve iki ülke özel sektör girişimcileri arasında her türlü işbirliği ve ortaklığı desteklemek amacıyla, faal araştırmalar yapmayı öngörmüşlerdir.

3- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ):

Taraflar, her iki ülkenin ekonomik kalkınmalarında önemli bir yere sahip olmalarını dikkate alarak, ilgili resmi kuruluşları, odalar ve meslek kuruluşları ile sivil toplum örgütleri arasında, özellikle deneyim ve uzman değişimini teşvik yoluyla, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) desteklenmesi ve teşvik edilmesini sağlayacak bir işbirliği oluşturulmasını kararlaştırmışlardır.

4- Sanayi:

Taraflar, Türkiye ve Fas arasındaki sanayi işbirliğine yeni bir ivme kazandırmak amacıyla, karşılıklı çıkarlara uygun olarak, sanayinin her alanında; ortak yatırım projeleri geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerekliliğinin altını çizerek, iş çevrelerini bu alanda ortaklık kurma konusunda çalışmalar yapmaya teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

Bu çerçevede, Taraflar, İş Konseyi ile işbirliği içinde iki ülke özel sektörlerini en kısa zamanda biraraya getirmeyi kararlaştırmışlardır.

Öte yandan, Fas tarafı Türk tarafına, sanayi altyapısı hazırlanması, özellikle sanayi parkları, sektörel teknik teşvik merkezleri ve firmaları çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirmek için gerekli diğer tüm hususlarda işbirliği alanlarının, ilgili uzman kuruluşları aracılığıyla tespit edilmesi önerisinde bulunmuştur.

Bu konuya ilişkin olarak Fas tarafı, somut eylem planları önerilerini en kısa zamanda Türk tarafına tevdi edecektir.

5- Madencilik:

Türk Tarafı, Maden Tetkik Arama Enstitüsünün (MTA) Fas'a fosfat ile ilgili bir inceleme gezisi yapma arzusunu belirtmiştir.

6- Demiryolları:

Türk tarafı, demiryolu sanayii, özellikle de lokomotif ve vagonlar ve bunlara ait yedek parçaların temini konusunda her türlü işbirliğini oluşturmaya hazır olduğunu bildirmiştir. Bu çerçevede, Taraflar ilgili kuruluşlarını biraraya getirmek hususunda anlaşmışlardır.

7- Çimento:

Türk tarafı, çimento sanayinde görev yapan mühendis ve orta ve üst düzey Faslı yöneticilere çimento teknolojisi konusunda çeşitli seminer ve programlar düzenlemeyi teklif etmiştir.

8- Posta, Telekomünikasyon Teknolojileri ve Haberleşme:

Taraflar, posta havalelerine ilişkin değişim, düzenleme ve uygulama şartları hususundaki iki ülke arasında imzalanan anlaşmadan duydukları memnuniyeti kaydetmişlerdir.

Taraflar, posta, telekomünikasyon teknolojileri ve haberleşme hususlarındaki işbirliğini daha da geliştirmek ve bu alanda işbirliği imkanlarını araştırmak üzere uzman değişimi gerçekleştirmeyi kararlaştırmışlardır.

9- Ulaştırma ve Deniz Ticareti:

a) Deniz Ulaştırması

Taraflar, deniz ulaştırması alanındaki ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek amacıyla Karma Denizcilik Komitesinin; deniz ulaştırması, denizcilikle ilgili ortak çıkarlara uygun diğer tüm meseleleri, özellikle Türkiye ile Fas arasında düzenli bir gemi seferi tesis edilmesi ve mümkün olan tüm işbirliği imkanlarını görüşmek üzere, toplanmasını teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

b) Hava Ulaştırması

Taraflar, "THY" ve "RAM" (Royal Air Maroc) tarafından karşılıklı seferlerin yeniden tesis edilmesinin imkanını araştırmayı kararlaştırmışlardır.

10- Çevre:

Fas tarafı, iki ülke arasında 7 Mart 1997 tarihinde İmzalanan Çevrenin Korunması alanında İşbirliği Anlaşması çerçevesinde, eğitim, çevrenin korunması ve yönetimi alanında ikili ortak projeleri hedef alan eylemlerin somutlaştırılması amacıyla bir teknik izleme komitesinin kurulmasını teklif etmiştir.

III- KÜLTÜR, TURİZM ve ZANAAT ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ

1) Kültür

Taraflar, 21 Kasım 1966 tarihli Kültürel İşbirliği Anlaşması çerçevesinde iki ülke arasındaki kültürel ve bilimsel ilişkilerin durumunu gözden geçirmişlerdir.

Fas tarafı, Türk tarafına incelenmek üzere, kültürel ilişkilerin alanını genişletmek ve geliştirmek amacıyla 2001/2003 dönemini kapsayan bir Uygulama Programı (Kültürel Değişim Programı) karşı-taslağı (contre-projet) tevdi etmiştir.

Taraflar, bu Programın mümkün olan en kısa zamanda imzalanmasını tavsiye etmişlerdir.

2) Eğitim:

Taraflar, okul öncesi eğitim, temel ve orta Öğretim alanlarındaki işbirliğine yeni bir dinamizm kazandırmayı arzuladıklarını ifade etmişlerdir. Taraflar ayrıca, özellikle Avrupa'da yerleşik topluluklarının lehine öz kültür ve anadil eğitimi konusunda işbirliğini güçlendirmeyi kararlaştırmışlardır.

Taraflar, metot, teknik ve tecrübe değişimi yoluyla ailenin korunması ile ilgili işbirliğini teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

3) Yüksek öğrenim:

Taraflar, karşılıklı kültür ve tarihlerinin en iyi şekilde tanıtılması amacıyla, kısa süreli dönemler için özellikle eğitmen - araştırıcı değişimi yaparak gerekli tüm çabaları harcamayı kararlaştırmışlardır.

Taraflar, ülkelerinin üniversiteleri ve araştırma merkezleri arasında doğrudan işbirliğinin kurulmasını teminen özellikle üniversiteler arası işbirliği anlaşmaları imzalanmasını teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

4) Haberleşme alanında İşbirliği:

Taraflar, Anadolu Haber Ajansı ile Arap Magrep Haber Ajansı arasında yeni bir işbirliği Anlaşmasının sonuçlandırılmasını teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

Bu anlaşma, öncelikle iki ajans arasında haber hizmetlerinin uydu veya internet yoluyla değişimini, gazetecilik ve yeni teknolojiler konusunda ziyaretler ve tecrübe değişimini getirecektir.

Taraflar, halklarının yakınlaşmalarını ve ülkelerinin en iyi şekilde tanıtılmalarını teminen ülkelerinin radyo-televizyonları arasında program değişimini teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

5) Turizm:

Taraflar, turizm alanında karşılıklı potansiyellerini gözönüne alarak, Turizm Çalışma Grubunun oluşturulmasına yönelik çalışma usullerini saptamak üzere, 2001 yılının başında, bir toplantı yapılmasını kararlaştırmışlardır.

Turizm Çalışma Grubunun oluşturulmasıyla, her iki ülke, joint-venture ve turizm yatırımlarının teşviki yoluyla işbirliğine yeni bir boyut kazandırmayı dilemiştir.

6) Zanaat:

Taraflar, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) ile Fas Zanaat Odaları Federasyonu arasında 20 Eylül 2000 tarihinde imzalanan Anlaşmanın 3. Maddesinde yeralan izleme komitesinin, anılan anlaşmanın amacına uygun, kısa vadeli bir eylem planı oluşturulmasını teminen toplanmasını tavsiye etmişlerdir.

****

Taraflar, Karma Komisyonun karar ve tavsiyelerinin bütününün hayata geçirilmesini sağlamak üzere, bir İzleme Komitesi kurulmasını kararlaştırmışlardır.

Taraflar, 7. Dönem Karma Ekonomik Komisyon görüşme ve çalışmalarına hakim olan samimi uyum ve dostluk havasından duydukları memnuniyeti belirtmişlerdir.

Karma Ekonomik Komisyon 8. Dönem Toplantısının Türkiye'de yapılması ve toplantı tarihinin diplomatik yollarla tespit edilmesi hususunda mutabık kalınmıştır.

Rabat'ta 24 Ekim 2000 tarihinde Fransızca dilinde iki orijinal nüsha olarak düzenlenmiştir.

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

FAS KRALLIĞI

HÜKÜMETİ ADINA

HÜKÜMETİ ADINA

 

Hasan GEMİCİ

Mustapha MANSOURI

Devlet Bakanı

Sanayi, Ticaret, Enerji ve

 

Madenler Bakanı

TÜRK HEYETİ

Hasan GEMİCİ

Devlet Bakanı

Tevfik MENGÜ

Genel Müdür Yardımcısı

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Osman DURAK

Genel Müdür Yardımcısı

 

Dışişleri Bakanlığı

Köksal AKTEPE

Genel Müdür Yardımcısı

 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Ahmet KOCAER

Başbakan Danışmanı

Aysel AVŞAR

Başbakanlık Müşaviri

Ömer ÖNHON

Daire Başkanı

 

Dışişleri Bakanlığı

 

FAS HEYETİ LİSTESİ

Mustapha MANSOURI

:

Sanayi, Ticaret, Enerji ve Madenler Bakanı (Heyet Başkanı)

Fathallah SIJILMASŞI

:

Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı, Çoktaraflı İşbirliği Müdürü (Teknik Heyet Başkanı)

Ali BOJJI

:

Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı, Avrupa İşleri Müdürlüğü, Daire Başkanı

Taib RAOUF

:

Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı, Avrupa İşleri Müdürlüğü, Daire Başkanı

Brahim OUNIR

:

Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı, Kültürel ve Bilimsel İşbirliği Müdürlüğü, Daire Başkanı

Mohamed BENKADDOUR

:

Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı, Sektörel Koordinasyon ve Etüt Müdürlüğü, Daire Başkanı

Mohammed AKHERFI

:

Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı, Hukuk İşleri ve Anlaşmalar Müdürlüğü, Anlaşmalar Daire Başkanı

Mohamed Said DOUELFAKAR

:

Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı, Güney Avrupa Şube Müdürü

Hassan LAASRİ

:

Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı, İkili Anlaşmalar Şube Müdürü

Wassane ZAİLACHİ

:

Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı, Kültürel ve Bilimsel İşbirliği Müdürlüğü, Şube Müdürü

Mohamed OUAOUA

:

Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı, Avrupa İşleri Müdürlüğü, Dışişleri Sekreteri

Khalid SAYEH

:

Uluslararası Ticari İlişkiler Müdürü

Ali Berrada GOUZI

:

Sanayi, Ticaret, Enerji ve Madenler Bakanlığı, Sanayi Planlama Daire Başkanı

Karima KABBAJ

:

Sanayi, Ticaret, Enerji ve Madenler Bakanlığı, Dış Ticaret Bölümü, Avrupa Şube Müdürü

İsmail TAQUI

:

Sanayi, Ticaret, Enerji ve Madenler Bakanlığı, İkili Ticari İlişkiler Dairesi

Malika KARKOURI

:

Teçhizat Bakanlığı, İşbirliği Daire Başkanı

Amina DAHRI

:

Teçhizat Bakanlığı, İşbirliği Dairesi, Mühendis

Mourad GUIDIRI

:

Tarım, Kırsal Kalkınma, Su ve Orman Bakanlığı, İşbirliği Dairesi

Mohamed HORRANE

:

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mevzuat ve İşbirliği Daire Başkanı

Najat MOUKDADE

:

Ulaştırma Deniz Ticareti Bakanlığı, İşbirliği Şube Müdürü

Aziz NAHYA

:

Milli Eğitim Bakanlığı, Pedagojik İşbirliği Daire Başkanı

Ahmed ABALOUN

:

Ekonomi, Maliye, Özelleştirme ve Turizm Bakanlığı, Arap ve İslam Ülkeleri ile İlişkiler Şube Müdürü

Lahsen İNİRZ

:

Posta ve Haberleşme Teknolojileri Devlet Sekreterliği, İşbirliği Şube Müdürü

Rachid NOUAİM

:

İletişim Dairesi, İşbirliği Şube Müdürü

Abdelmajid CHERKİ

:

Uluslararası Organizasyonlarla İşbirliği Şube Müdürü - Yükseköğrenim

Wafa ZARROUK

:

Kültür ve İletişim Bakanlığı, Uluslararası İşbirliği Dairesi, Kültür Bölümü

Abdeljalil CHERKAOUİ

:

Zanaat Bölümü, İşbirliği Daire Başkanı

Mohammed ILALİ

:

Zanaat Bölümü, İkili İşbirliği Şube Müdürü

Fatima LYAGOUBİ

:

Ekonomi, Maliye, Özelleştirme ve Turizm Bakanlığı, Turizm Bölümü, Şube Müdürü

Mohamed MEHDİ

:

Toprak Düzenlemesi, Şehircilik, Çevre ve Konut Bakanlığı, Çevre Bölümü

Mohamed HASSOU

:

Kenitra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Federasyon Veznedar Yardımcısı

Abdelmalek MOUFADAL

:

Zanaat Odaları Federasyonu

Noureddine DAOUDİ

:

EURELEC

Narjiss LOUBARİS

:

FCCPSM, Uluslararası İlişkiler Sorumlusu

Abdelaziz TAARİJİ

:

FENELEC

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2001/2268

5 Şubat 2001 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Oman Sultanlığı Savunma Bakanlığı Arasında Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 26/3/2001 tarihli ve OAGY-II-854 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre,Bakanlar Kurulu’nca 2/4/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

F. ÜNLÜ

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

R. K. YÜCELEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

S. TANTAN

İ. CEM

S. ORAL

H. GEMİCİ

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı V.

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2001/2279

7 Eylül 2000 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türk-Yemen Karma Komitesi Birinci Dönem Toplantısı Protokolünün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 26/3/2001 tarihli ve EİGY-II-858 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/4/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

F. ÜNLÜ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı V.

S. TANTAN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Karar Sayısı : 2000/1860

Ekli “Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Bazı Maddelerine İlave Yapılması Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 15/9/2000 tarihli ve 2885 sayılı yazısı üzerine, 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/10/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

R.K. YÜCELEN

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

E. MUMCU

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı V.

 

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Bazı Maddelerine İlave Yapılması Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Madde 1 — 11/6/1985 tarihli ve 85/9588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliği”nin 2 nci maddesine 15 inci bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki 16 ncı bent eklenmiştir.

“16) Arazi Kullanım Planı : Ülkesel ve bölgesel diğer planlara uygun olarak çevre kaynaklarının rasyonel kullanımını sağlamak için belediye mücavir alanları ile turizm alan ve merkezleri dışında kalan arazide, tarımsal üretim, sanayii, rekreasyon, şehirsel yerleşim, turizm gibi araziye yönelik kullanım talepleri ile, toprak, su, iklim ve çevre karakterlerinin göz önünde bulundurularak, değerlendirilmesi ve birbirleriyle olan ilişkilerini belirleyen rasyonel arazi kullanım planını,”

Madde 2 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Uygulama bölgesi olarak belirlenen yerlere ait 1/5000 ölçekli güncelleştirilmiş standart topografik kadastral haritalar, bu haritalar yoksa güncelleştirilmiş mevcut kadastral haritalar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden temin edilir. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uygulama alanının etüdü yapılarak arazi kullanma kabiliyet sınıfları tespit edilir ve temin edilen haritalara işlenir.”

Madde 3 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Proje alanındaki arazi sahipleri, Genel Müdürlükçe belirlenecek esaslar dahilinde Komisyona kendi aralarından bir asıl ve iki yedek üye seçerler. Ancak parsellerin tamamı Hazineye ait veya davalı olduğu için malikleri belli olmadığı durumlarda; bu parsellerin bulunduğu alanda arazi maliki asil ve yedek üye seçimi yapılmaz. Bu yerlerde Derecelendirme Komisyonu diğer üyeler ile çalışmalarını sürdürür.”

Madde 4 — Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“İmar, ihya ve ıslah sonucu tarıma kazandırılacak veya topografya, toprak, iklim gibi etmenler nedeniyle ekonomik verimi yüksek özel bitki plantasyonu veya özel üretim yapılacak alanlarda arazi kullanım kabiliyeti sınıflaması yerine özel üretim veya potansiyel verimlilik kriterlerinin dikkate alındığı bir sınıflama, Genel Müdürlükçe kurulacak bir komisyon tarafından yapılır. Bu tür alanların dağıtımında bu sınıflama esas alınır. Bu sınıflamaya ilişkin detaylar teknik talimatla düzenlenir. Özel sınıflamanın uygulanacağı alanlarda birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre dağıtım normu hesaplanır.”

Madde 5 — Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye (h) bendinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir.

“g) Kendisi, eşi ve reşit olmayan çocuklarının toplam arazi varlığı, dağıtılacak toprak normunun altında olmak,”

“ı) Geçimini çiftçilik yaparak sağlamak ve tarımda sigortalılık dışında Devlete ait bir sosyal güvenlik kuruluşunun mensubu olmamak.”

Madde 6 — Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“Tarım Reformu uygulama alanlarında köy gelişme ve yeni köy yerleşme yerlerinin alt yapı hizmetlerini Tarım Reformu Genel Müdürlüğü yapar veya yaptırır.”

Madde 7 — Aynı Yönetmeliğin Sekizinci Bölümün başlığı “Arazi Kullanım Planı” olarak, 51 inci maddesi ise başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Yönetmeliğin 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ve 59 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“Arazi Kullanım Planının Tespiti

Madde 51 —Arazi Kullanım planlarının amacı, araziye yönelik kullanım talepleri dikkate alınarak, arazilerin en uygun kullanım şekillerini alternatifleriyle birlikte sunmak suretiyle, arazi kullanıcılar arasındaki talep ve menfaat çatışmalarından kaynaklanan problemleri asgariye indirmek ve arazilerin özelliklerine uygun en ideal kullanım şekillerini belirlemektir.

Uygulayıcı kuruluş başta tarım dışı kullanım talepleri olmak üzere çeşitli arazi kullanım şekillerinin toprağa yönelik isteklerini arazide arazi kullanım kabiliyeti veya diğer sınıflamalar olmak üzere, iklim ve çevre özellikleri dikkate alınarak hangi arazinin, ne amaçla kullanılması gerektiğini belirler. Bu çalışmada seçilen haritalama birimleri bütün arazi kullanımları için ayrı ayrı test edilerek, en uygun arazi kullanım şekli ve alternatif kullanımlar belirlenir.”

Madde 8 —Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kira bedeli her yıl peşin olarak tahsil edilir.”

Madde 9 —Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 66 —Genel Müdürlüğün tasarrufuna geçmiş arazi, gerektiğinde kendilerine özel kanunlarla verilen görev ve yetki içinde kullanmaları şartıyla diğer kamu kuruluşlarına tahsis edilmek üzere Hazine tasarrufuna bırakılabilir.”

Madde 10 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 11 —Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Pamukkale Üniversitesinden :

Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 20/12/1999 tarih ve 23912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim,Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin tanımların yeraldığı 2 nci maddesine aşağıdaki (v) bendi eklenmiştir.

“v) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (I) numaralı bendinin (a/2), (b/2) ve (II) numaralı bendinin (a/3) ile (b/1) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Yabancı Dil Başarı Düzeyi: Yabancı dil başarı düzeyi, 100 tam not üzerinden en az 50’dir. Üniversite dışında yapılan diğer sınavların yabancı dilde başarı kabul edilmesi için, ÜDS, KPDS ve benzeri sınavlarda 100 (yüz) üzerinden en az 50 (elli) puan almış olmak gerekir. ÜDS, KPDS ve benzeri sınavlarda alınan puanlar, öğrencinin talebinin olması durumunda yabancı dil sınav notu olarak değerlendirmeye alınabilir. Tezli yüksek lisans programına kayıt için yabancı dil sınavında en az 50 (elli) puan olan başarı şartı aranmaz, ancak sınav başarı puanının hesaplanmasında dikkate alınır.”

“2) Yabancı Dil Başarı Düzeyi: Yabancı dil başarı düzeyi, 100 tam not üzerinden 50’dir. Ancak, tezsiz yüksek lisans programına kayıt için yabancı dil sınavından başarılı olma şartı aranmaz. Üniversite dışında yapılan diğer sınavların yabancı dilde başarı kabul edilmesi için, ÜDS, KPDS ve benzeri sınavlarda 100 (yüz) tam not üzerinden en az 50 (elli) puan alınması gerekir. ÜDS, KPDS ve benzeri sınavlarda alınan puanlar, öğrencinin talebinin olması durumunda yabancı dil sınav notu olarak değerlendirmeye alınabilir. Tezsiz yüksek lisans programına kayıt için yabancı dil sınavında en az 50 (elli) puan olan başarı şartı aranmaz, ancak sınav başarı puanının hesaplanmasında dikkate alınır.”

“3) Yabancı Dil Başarı Düzeyi: Yabancı dil başarı düzeyi, 100 (yüz) tam not üzerinden en az 50 (elli) dir. Doktora/sanatta yeterlilik programına kayıt için Üniversite dışında yapılan diğer sınavların yabancı dilde başarı kabul edilmesi için ÜDS, KPDS ve benzeri sınavlarda 100 (yüz) tam not üzerinden en az 50 (elli) puan alınmış olması gerekir.”

“1 – Yabancı Dil Başarı Düzeyi: Temel Tıp Bilimlerinde doktora programına giriş ve kayıt için, ÜDS’den 100 (yüz) üzerinden en az 50 (elli) puan alınmış olması veya Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinde başarılı olma şartı aranır.”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (c) bendinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Doktora öğrencileri için: Lisansüstü programlara kayıt yaptırmış ancak ÜDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinde başarılı olamamış öğrencilerin başvurusu üzerine, öğretim yılı başlamadan önce hazırlık sınıfına kayıt için öğrenciler yabancı dilden yeterlilik ve/veya seviye tespit sınavına tabi tutulurlar.  Seviye tespitine göre dil eğitimi yapılır.”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 3/7/2000 tarih ve 24098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Doktora yeterlik sınavına girebilmek için ÜDS’den 100 (yüz) üzerinden 50 (elli) puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen sınavlardan birinde başarılı olmak gerekir. Yabancı uyruklularda, Anadili girmesi gereken yabancı dille aynı olan adaylar diğer dillerden veya Türkçe’den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir.”

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 3 Temmuz 2000 tarih ve 24098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 39 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 39 — a) Tezli Yüksek Lisans Diploması: Kredili dersleri başarıyla tamamlamış olmak, Yönetmeliğin 15 inci maddesindeki Yabancı Dil Başarı Düzeyinde belirtilen 100 (yüz) tam not üzerinden en az 50 (elli) puan almış olmak, tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş şekilde tez sınavına girdiği tarihten itibaren 1 ay içinde ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.”

Yürürlük

MADDE 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Pamukkale Üniversitesinden :

Pamukkale Üniversitesi Ders Dışı Öğrenci Faaliyetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 47 nci maddesinde öngörülen öğrencilerin ders dışı zamanlarını değerlendirmek ve onların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan faaliyetlerini düzenlemektir.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Yönetmelikte;

a) Öğrenci Faaliyetleri Birimi (ÖFB): Rektörlükçe öğrencilerin ders dışı zamanlarını daha faydalı bir şekilde değerlendirmek ve onların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan birimin adını,

b) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu,

c) Yürütme Kurulu: “Yüksek Öğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkısı ile Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirlerin Kullanım ve Harcamasına İlişkin Esas ve Usuller”de belirtilmiş olan “Yürütme Kurulu”nu (Rektörün görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı, Üniversite Genel Sekreteri ve Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanından oluşan bir kurul),

d) Danışma Kurulu: Her Fakülte ve Yüksekokulun, birimin yöneticisi dekan veya müdürce görevlendirilen öğrencilere danışmanlık yapan öğretim elemanlarından biri tarafından birer üye ile temsil edildiği kurulu ifade eder.

Organlar

Madde 3 — ÖFB’nin Organları:

a) Yönetim Kurulu

b) Yürütme Kurulu

c) Danışma Kurulu

d) Faaliyet Kulüpleri

Madde 4 — Üniversite Yönetim Kurulu, ÖFB’nin de Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu başkanı olan Rektör, aynı zamanda ÖFB’nin de ita amiridir. Rektör, uygun gördüğü ölçüde bu yetkisini Yürütme Kurulu Başkanlığı görevi ile görevlendirdiği Rektör Yardımcısına devredebilir.

Yönetim Kurulu Görevleri

Madde 5 — Yönetim Kurulunun görevleri;

a) Yürütme Kurulunca hazırlanmış öğrenci faaliyetleri ile ilgili plan ve programları görüşerek, karara bağlamak,

b) Öğrenci faaliyetleri ile ilgili yıllık, ek bütçe ve aktarma teklif ve taslaklarını görüşerek, Rektörlüğe önermek,

c) Yürütme Kuruluncğa hazırlanmış öğrenci faaliyetleri ile ilgili raporları inceleyerek, Rektörlüğe sunmak,

d) Öğrenci faaliyetleri ile ilgili önerileri değerlendirerek, Rektörlüğe sunmak.

Yürütme Kurulu

Madde 6 — “Yüksek Öğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkısı ile Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirlerin Kullanım ve Harcamasına İlişkin Esas ve Usuller”de belirtilmiş olan Yürütme Kurulu, ÖFB’nin de Yürütme Kuruludur.

Görevlendirilen Rektör Yardımcısı, Yürütme Kurulu Başkanı, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı ÖFB’nin tahakkuk memurudur.

Yürütme Kurulunun Görevleri

Madde 7 — Yürütme Kurulunun görevleri

a) Danışma Kurulunca teklif edilen öğrenci faaliyetleri ile ilgili plan ve programları görüşerek, Yönetim Kuruluna sunmak,

b) Öğrenci faaliyetleri ile ilgili yıllık, ek bütçe ve aktarma taslaklarını görüşerek Yönetim Kuruluna sunmak,

c) Danışma Kurulunun öğrenci faaliyetleri ile ilgili yıllık toplu raporunu görüşerek, Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Danışma Kurulunun öğrenci faaliyetleri ile ilgili önerilerini değerlendirerek,Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Faaliyet Kulüplerinin faaliyetlerini denetlemek, gerekirse bu faaliyetlere son vermek.

Danışma Kurulu

Madde 8 — ÖFB’nin Danışma Kurulu, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca görevlendirilecek bir şube müdürü, Üniversitenin birimlerinde öğrencilere danışmanlık yapan öğretim elemanları arasından Fakültelerde dekanca, Yüksekokullarda müdürce görevlendirilen birer öğretim elemanından oluşur. Görevlendirilen Rektör Yardımcısı, Danışma Kurulu başkanıdır.

Danışma Kurulunun Görevleri

Madde 9 — Danışma Kurulunun görevleri

a) Faaliyet Kulüplerince hazırlanmış öğrenci faaliyetleri ile ilgili plan ve programları görüşerek, Yönetim Kuruluna sunmak,

b) Yeni Faaliyet Kulüpleri açılması ile ilgili teklifleri Yürütme Kuruluna sunmak.

Faaliyet Kulüpleri

Madde 10 — Yürütme Kurulunun teklifi ve Rektörün onayı ile kurulmasına karar verilen Faaliyet Kulübüne, Yürütme Kurulunun önerdiği, tercihen birimlerde görevli öğretim elemanlarından biri, Rektör tarafından Faaliyet Kulübü Başkanı olarak atanır.

Üniversitenin birimlerinde Faaliyet Kulübü ile ilgili öğretim elemanı bulunmadığı takdirde, üniversite dışından konunun uzmanı bir eleman, Yürütme Kurulunun teklifi, Yönetim Kurulunun kabulü ve Rektörün onayı ile saat başı ücretli olarak görevlendirilebilir.

Faaliyet Kulübü Başkanı, kulübün kayıt, kabul ve işleyişi ile ilgili esasları düzenleyen bir iç yönergeyi hazırlayarak, Rektörlüğün onayına sunmakla yükümlüdür.

Faaliyet Kulüplerinin Görevleri

Madde 11 — Faaliyet Kulüplerinin görevleri

a) Faaliyet Kulüplerinin görevi her biri ayrı ayrı konularda olmak üzere öğrencilerin ders dışı zamanlarda Faaliyet Kulübü Başkanının gözetiminde ve organize Sosyal, Kültürel, Sportif aktivite göstererek veya Bilimsel Araştırma bazında faaliyet kulüplerinde etkinliklerde bulunarak, öğrencilerin her yönden gelişmelerini sağlamak ve bu şekilde akademik hayata faydalı olmaktır.

b) Faaliyet Kulüpleri Üniversitenin akademik ortamına uygun düşmeyecek faaliyetlerde bulunamazlar.

c) Faaliyet Kulüpleri kendi faaliyet alanlarının dışına çıkamaz ve diğer kulüplerin faaliyetlerini yapamazlar. Ancak kulüpler ortak faaliyetler düzenleyebilir.

Yürürlük

Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Genelge

Başbakanlıktan :

2001/23

İLGİ: 9.8.1994 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-383-12761 (1994/32) sayılı genelge.

Genel bütçeye dahil dairelerle katma ve özel bütçeli idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve özel kanun ve kararnamelerle kurulan her çeşit banka ve teşekküller, bu kurum ve kuruluşların sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları teşekkül ve müesseseler ile kamuya yararlı derneklerden Başbakanlıkça lüzumlu görülenler tarafından kullanılacak taşıtlar ile kullanılmalarına ilişkin esaslar 5.1.1961 tarih ve 237 sayılı Taşıt Kanununda düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, resmi taşıtların Taşıt Kanunu hükümlerine uygun olarak kullanılması ve cezai kovuşturmalara maruz kalınmaması için, anılan Kanun hükümleri ile önceki yıllarda yayımlanan çeşitli genelgelerde açıklanan hususlara ve aşağıda belirtilen düzenlemelere uyulması gerekmektedir.

1. 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvel uyarınca emir ve zatlarına, (2) sayılı cetvel uyarınca makam hizmetlerine ve koruma altına alınanlara tahsis edilen taşıtlar dışında hiçbir makama taşıt tahsis edilmeyecektir. Her ne suretle olursa olsun bunların dışında daha önce yapılmış olan taşıt tahsisleri bu genelgenin yayımı tarihinden itibaren kaldırılmıştır.

Bu genelge kapsamındaki kurum ve kuruluşların merkez teşkilatlarında sadece hizmet ihtiyaçlarında kullanılmak amacıyla; bu genelge uyarınca tahsisi kaldırılmış olan taşıtlar da dahil olmak üzere, her türlü binek ve station-wagon türü taşıtlardan sayısı, merkez teşkilatında fiilen çalışan her statüdeki toplam personel sayısı (akademik personel, hakim ve savcılar dahil) 1000’e kadar olanlarda en fazla (15), 2500’e kadar olanlarda en fazla (25), 2500’deıı daha fazla olanlarda ise en fazla (40) (Başbakanlıkta her bir Devlet Bakanlığı için ilave en fazla 3’er adet) adet hizmet taşıtı bulundurulabilecektir. Bakanlıklarda havuzdaki taşıtlardan en fazla 3 adedi bakanlar tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde makam hizmetlerinde kullanılabilecektir. Mevcut binek ve station-wagon sayısı (15) adetten az olan kurum ve kuruluşların bu taşıtlarının tamamı hizmet amacıyla kullanılmak üzere havuza alınacak, söz konusu hizmet taşıtlarının yönetimi tek elden yürütülecektir.

Bakanlıklar merkez teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında havuza alınan araçların cinsi, model yılı ve plaka numaralarını gösterir bir liste düzenleyerek 15 gün içinde, Başbakanlığa ve Maliye Bakanlığına bildireceklerdir. Tahsisi kaldırılan taşıtların havuza alınmasından ve havuz sisteminin genelgede belirtildiği şekilde yürütülmesinden ilgili kurum veya kuruluşun en üst amiri de dahil olmak üzere ilgili tüm personel doğrudan sorumlu olacaktır.

Taşıt tahsisleri ve kullanımı idarelerce hassasiyetle izlenecek ve aksine hareket edenler (taşıtın kullanılmasına izin verenler ve taşıttan yararlananlar) hakkında, 237 sayılı Kanunun 16’ncı maddesine göre işlem yapılacaktır.

Taşıt Kanunu hükümleri gereğince ve çeşitli genelgeler ile makam hizmetlerine taşıt tahsis edilenlerin birden fazla taşıt kullandıkları anlaşılmaktadır. Makam hizmetlerine taşıt tahsis edilmiş olanlar, birden fazla taşıt kullanamayacakları gibi, döner sermaye, fon, hibe vb. kaynağı ne olursa olsun Taşıt Kanunu ve bütçe kanununda kendileri için öngörülenin dışında başka cins taşıta da binemeyeceklerdir. Ayrıca, 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerinin izin verdiği haller hariç arazi binek, jeep gibi taşıtlar ve yılı Bütçe Kanununda öngörülen makamlar hariç hiçbir makama yabancı menşeli taşıt, makam aracı olarak tahsis edilmeyecektir.

Diğer taraftan; vakıf, dernek, banka, birlik, firma, şahıs vb. kuruluş veya kişilerden hibe suretiyle de olsa taşıt kabul edilmeyecek ve kullanılmayacaktır. Kurum ve Kuruluşlar genelge yayım tarihinde kullandıkları bu tür taşıtların listesini 15 gün içinde Başbakanlığa ve Maliye Bakanlığına göndereceklerdir.

2. Kamu taşıtı kullanımındaki kaynak israfını ve kamu harcamaları üzerinde oluşan yükü hafifletmek için, taşıt sayısının azaltılması, bunların bakım, onarım ve işletme giderlerinin asgari düzeye indirilmesi amacıyla kurum ve kuruluşlar;

- 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvel uyarınca emir ve zatlarına, (2) sayılı cetvel uyarınca makam hizmetlerine tahsis edilenler ile yönetmeliği uyarınca koruma altına alınanlara tahsis edilen (kişi başına 1 adet) taşıtlar ve l’inci maddeye uygun olarak havuza alınan taşıtlar dışında kalan tüm binek ve station-wagon tipi taşıtlarını, bu Genelgenin yayımı tarihini izleyen günden itibaren en geç (15) gün içinde cins, marka, plaka numarası ve yaşlarını gösterir bir liste ile Maliye Bakanlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü ya da yetkili tasfiye birimlerine bildirerek teslim edecekler ve söz konusu listenin bir örneğini Başbakanlığa ve Maliye Bakanlığına göndereceklerdir.

Tasfiye birimleri ise teslim edilen bu taşıtları;

- Genel bütçeli dairelerde 9 Mart 1994 tarih ve 193 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliği’nde belirtilen esaslar dahilinde,

- Diğer kurum ve kuruluşlarda ise kendi mevzuatlarında yer alan menkul malların tasfiyesine ilişkin hükümler uyarınca,

tasfiye edeceklerdir.

Ayrıca, kurumların ellerinde bulunan 237 sayılı Taşıt Kanununa tabi tüm taşıtların ekonomik ömrünü doldurup doldurmadığı, anılan Kanunun 13 üncü maddesine göre bu Genelgenin yayımı tarihinden itibaren en geç (60) gün içerisinde tesbit edilerek, ekonomik ömrünü doldurduğu anlaşılan taşıtlar yukarıda belirtilen esaslar dahilinde tasfiye edilecektir.

Tasfiye edilen taşıtların şoförleri ve bu taşıtlarla ilgili diğer idari personel, kurumun ihtiyaç duyulan hizmet alanlarında istihdam edilecektir.

3. Bu Genelge kapsamına dahil kurum ve kuruluşlar ile bağlı ve ilgili kuruluşların Başkanları, Müsteşar Yardımcıları, Genel Müdürleri ile kurumların merkez teşkilatlarında bulunan Kurul Başkanları, Avrupa Birliği ve Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreterleri ile Belediye Başkanlarının, ikametgahları ile görev yerleri arasındaki sadece sabah-akşam geliş ve gidişleri, hizmet aracı olarak kurumların mevcutlarında bulunan binek veya station-wagon tipi taşıtlarla sağlanacaktır.

Ancak bu kişiler, istemeleri halinde ikametgahları ile görev yerleri arasındaki (sabah-akşam) gidiş ve gelişlerinde servis imkanı yerine ticari taşıtlardan yararlanabilirler.

4. Taşra teşkilatlarında; 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvel uyarınca emir ve zatlarına, (2) sayılı cetvel uyarınca makam hizmetlerine tahsis edilenler dışında kalan binek ve station-wagon tipi taşıtlardan il valilerince ilgili kurumların (2802 sayılı Yasaya tabi olarak görev yapanlar hariç) hizmet özelliklerine göre sayıları belirlenerek her bir kurum için oluşturulacak havuzlara alınması (yerel yönetimler ve bağlı iktisadi kuruluşları dahil) uygun görülenler dışında kalanlar da, kurumların merkez teşkilatlarınca ilgili tasfiye birimlerine devredilirler. Havuzda yer alacak binek ve station-wagon tipi taşıtlardan, bakanlıklar il mü-dürü (her bakanlığa bir adet olmak üzere), defterdar, emniyet müdürü, genel ve katma bütçeli kuruluşlar ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları ile KİT’lerin bölge müdürü; istemeleri ve kurumların imkanları dahilinde ikametgahları ile görev yerleri arasındaki sabah-akşam geliş ve gidişlerinde daimi hizmetlerde kullanılan mevcut hizmet araçlarından servis aracı olarak yararlandırılabileceklerdir.

Ancak bu kişiler, istemeleri halinde ikametgahları ile görev yerleri arasındaki (sabah-akşam) gidiş ve gelişlerinde servis imkanı yerine ticari taşıtları kullanabileceklerdir.

5. Anılan Kanunda, emir ve zatlarına veya makam hizmetlerine taşıt tahsis edilecek kamu görevlileri açık olarak belirtilmiş, ayrıca kurumların daimi hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet aracı bulundurulabileceği öngörülmüştür.

237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvel uyarınca emir ve zatlarına, (2) sayılı cetvel uyarınca makam hizmetlerine tahsis edilen taşıtlar, (özel işler hariç) resmi hizmetlerin yanında, makam sahiplerinin ikametgahları ile görev yerleri arasındaki (sabah-akşam) geliş ve gidişlerinde kullanılabilir.

Emir ve zata veya makam hizmetlerine tahsis edilen taşıtlar dışında kalan ve hizmet aracı olarak havuzda yer alan taşıtlar aynı kurumun birimleri arasında ayrım yapılmaksızın, münhasıran resmi hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılır. Bu taşıtlar; özel işlerde, tatil günlerinde ve personel servis aracı olarak (bu Genelge ile izin verilen haller hariç) kullanılamaz, hiçbir makam, birim ve şahsın kullanımına tahsis edilemez ve bu amaçla bekletilemez.

6. İstekleri üzerine ticari taşıtlardan yararlananlara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

7. Kamu taşıtlarının kullanımında azami tasarrufun sağlanabilmesi amacıyla, bu Genelgenin 3’üncü maddesinde belirtilen aynı idare bünyesinde bulunan müsteşar yardımcısı, kurul başkanları ve genel müdürlerinden ikametgahları aynı yerde veya birbirine yakın güzergahta bulunanların ikametgahları ile görev yerleri arasındaki sabah-akşam geliş ve gidişleri ayrı birer taşıt yerine tek bir taşıtla sağlanacaktır.

8. Hiçbir kamu taşıtına "resmi plaka" dışında başka bir plaka takılmayacaktır. Ancak, sadece 237 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı cetvel uyarınca emir ve zatlarına ve (2) sayılı cetvel uyarınca makam hizmetlerine tahsis edilmiş olan kamu taşıtlarına, resmi plaka yerine, güvenlik gerekçesi ile sivil plaka (beyaz zemin üzerine siyah rakamlardan oluşan) takılmasının gerekli görülmesi halinde; ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amirinin onayı alınmak kaydıyla sivil plaka takılacak aracın tahsis edildiği makamda bulunan kişinin adı ve soyadı, unvanı ve sivil plaka verilmesini gerektiren sebepleri de gösteren listeler halinde ve makam-dan alınan onayları da eklenmek suretiyle İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) gönderilecektir.

9. Memuriyet mahalli dışındaki görevlere (şehirlerarası, merkezden taşraya ve taşra-dan merkeze v.b.) resmi taşıtla gidilmemesi hususunda ilgililer azami özen ve dikkati göstereceklerdir. Ayrıca, memuriyet mahalli dışındaki görevlere başka ulaşım araçları ile gidilmesi halinde, aynı yere ilgilinin görevinde kullanılmak üzere taşıt gönderilmeyecek, gidilen yerdeki resmi hizmet araçlarından istifade edilecektir.

10. İlgi Genelge uyarınca Emniyet Genel Müdürlüğü trafik birimleri tarafından yapı-lan denetlemelerde aracın ön kapılarında "Ait olduğu kurum veya kuruluşun adı" ile "Resmi Araç" ibaresinin yazılı olup olmadığı hususları özellikle tespit edilecek ve İl Trafik Tescil ve Denetleme veya Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince Emniyet Genel Müdürlüğüne iletilen denetim sonuçlarına göre tespit edilen eksiklikler, giderilmesi için anılan Genel Müdürlük tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilecektir.

11. Kamuda gereksiz harcamaların önüne geçilmesi ve kaynakların en rasyonel şekilde kullanılması amacıyla taşıtların kullanımının denetimi ve uygulamanın takibi merkezde bizzat Bakanlar, illerde valiler tarafından yerine getirilecektir. Merkezde Bakanın görevlendireceği yetkililer ve illerde bütün kamu taşıtları açısından valiler, taşıtların 237 sayılı Taşıt Kanunu ve bu Genelge hükümlerine uygun olarak kullanılmasından doğrudan sorumlu olacaklardır.

12. İdareler, akaryakıt sarfiyatının asgari düzeyde tutulması amacıyla, mevcutlarında bulunan taşıtlar için aylık ve yıllık bazda azami limitler belirleyerek tasarrufu sağlayıcı düzenlemeleri yapacaklardır.

13. Kamu taşıtlarının resmi görev dışında kullanılmasının önlenmesi amacıyla, görevin sona ermesinden sonra bütün taşıtların resmi garaj veya parka çekilmesi hususlarında idareler gerekli tedbirleri alacaklardır.

14. Yüksek Yargı Organları, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünde; güvenlik, asayiş, trafik ve istihbarat hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak havuzda yer alacak taşıt sayıları ile bu taşıtların kullanımına ilişkin tasarruf önlemlerinin söz konusu kurumlarca belirlenmesi uygun görülmüştür.

15. Tüm kamu kurum ve kuruluşları; resmi taşıtlarının edinilmesi, kullanılması ve el-den çıkarılması hususlarında, Başbakanlık Genelgelerinin yanı sıra, Maliye Bakanlığınca yapılmış ve yapılacak olan düzenlemelere titizlikle uyacaklardır.

16. İlgi genelgenin ve konuyla ilgili diğer genelgelerin, bu genelgeye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

 

—— • ——

 

—— • ——

 

—— • ——

 

—— • ——

 

—— • ——

 

—— • ——

 

—— • ——

 

—— • ——

 

—— • ——

Sayfa Başı