19 Ocak 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27820

KANUN

YABANCILARIN TÜRKİYE’DE İKAMET VE SEYAHATLERİ HAKKINDA

KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 6097                                                                                                              Kabul Tarihi: 5/1/2011

             MADDE 1 – 15/7/1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Tabiiyetsiz veya Türk kültürüne bağlı olmayan yabancı göçebelerin sınır dışı edilmelerine İçişleri Bakanlığı yetkilidir.”

             MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

18/1/2011