Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4473
Başlığı DÜNYA POSTA BİRLİĞİ KURULUŞ YASASI BEŞİNCİ EK PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 04/11/1999
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 2.Yasama Yılı 15.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 05/11/1999
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 09/11/1999
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 11/11/1999
Resmi Gazete Numarası 23873
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/281
Başkanlığa Geliş Tarihi 03/06/1999
Tasarının Başlığı Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası Beşinci Ek Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Dünya ülkeleri posta servislerinin etkili bir şekilde hizmet sunarak uluslararası düzeyde haberleşmeyi geliştirmek amacıyla kabul edilen Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası, her 5 yılda bir yapılan kongrelerde ek protokollerle günün şartlarına uyarlanmaktadır. Tasarı ile Kuruluş Yasasında, Küçük Birlikler ve Özel Anlaşmalar, İdarî Konsey, Posta İşletme Konseyi, Birliğin Senetleri ile ilgili hükümlerde değişiklik yapan Beşinci Ek Protokolün onaylanması uygun bulunmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 17/06/1999 05/08/1999 Raporunu Verdi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 17/06/1999 13/08/1999 Raporunu Verdi 13/08/1999

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 145
Kanun Numarası: 4473
(1/281 ) Bilgileri