Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5261
Başlığı DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ TÜTÜN KONTROLÜ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 25/11/2004
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 3.Yasama Yılı 22.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 26/11/2004
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 29/11/2004
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 30/11/2004
Resmi Gazete Numarası 25656
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/2
Esas Numarası 1/880
Başkanlığa Geliş Tarihi 06/08/2004
Tasarının Başlığı Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunması öngörülmekte, sigara ve diğer tütün mamullerinin zararlarını önlemeye yönelik faaliyetlerin kurumsallaştırılması ve gerekli önlemlerin alınmasına ivme kazandırılması amaçlanmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 15/09/2004 12/11/2004 Raporunu Verdi 11/11/2004
Tali Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 15/09/2004 04/11/2004 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 684
Kanun Numarası: 5261
(1/880 ) Bilgileri