Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4885
Başlığı SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN
Kabul Tarihi 11/06/2003
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 1.Yasama Yılı 92.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 12/06/2003
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 16/06/2003
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 17/06/2003
Resmi Gazete Numarası 25141
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/1
Esas Numarası 1/587
Başkanlığa Geliş Tarihi 25/04/2003
Tasarının Başlığı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Seçmen olan vatandaşların seçmen kütüğüne esas olacak bilgilerinin bilgisayar kayıtlarına aktarılmasıa yönelik olarak Yüksek Seçim Kurulunca oluşturulan SEÇSİS Projesinin tamamlanmasına kadar, genel yazım ve denetim ertelenmesi öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Anayasa Komisyonu 01/05/2003 30/05/2003 Raporunu Verdi 29/05/2003

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 149
Kanun Numarası: 4885
(1/587 ) Bilgileri