Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5170
Başlığı TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 07/05/2004
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 2.Yasama Yılı 86.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 10/05/2004
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 21/05/2004
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 22/05/2004
Resmi Gazete Numarası 25469
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Teklif Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Teklifi Bilgileri
İmza Sahipleri Geçmiş Dönem Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/2
Esas Numarası 2/278
Başkanlığa Geliş Tarihi 27/04/2004
Teklifin Başlığı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Kanun önünde eşitlik maddesine kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğu ibaresi eklenmekte, ölüm cezaları ile ilgili hükümler ilgili maddelerden çıkarılmakta, basın araçlarının korunması ve basın özgürlüğüne ilişkin maddesi yeniden düzenlenmekte, usulüne uygun yürürlüğe konulmuş insan haklarına ilişkin milletlerarası andlaşma hükümlerinin kanunlarla uyuşmazlık çıkması durumunda esas alınması öngörülmekte, Yüksek Öğretim Kurulunun oluşturulmasında Genelkurmay Başkanlığının aday göstermesi uygulamasına son verilmekte, Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile ilgili madde yürürlükten kaldırılmakta, silahlı kuvvetlerin ellerinde bulunan Devlet mallarının TBMM adına denetlenmesinde gizlilik esası ortadan kaldırılmaktadır.
Teklifin Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Anayasa Komisyonu 27/04/2004 30/04/2004 Raporunu Verdi 30/04/2004

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 430
Kanun Numarası: 5170
(2/278 ) Bilgileri