Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5611
Başlığı EMNİYET TEŞKİLÂTI UÇUŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 27/03/2007
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 5.Yasama Yılı 80.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 29/03/2007
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 04/04/2007
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 05/04/2007
Resmi Gazete Numarası 26484
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/
Esas Numarası 1/437
Başkanlığa Geliş Tarihi 13/01/2003
Tasarının Başlığı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti 2629 Sayılı Kanunla Türk Silahlı Kuvvetleri dalış personeline verilen mali haklarla, benzeri hizmetleri yürüten Emniyet Genel Müdürlüğü dalış personelinin mali hakları arasında paralellik sağlanması için 3160 sayılı Kanunda değişiklik yapılmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon İçişleri Komisyonu 24/01/2003 08/10/2003 Raporunu Verdi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 24/01/2003 01/05/2006 Raporunu Verdi 26/04/2006

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 1150
Kanun Numarası: 5611
(1/437 ) Bilgileri