Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5333
Başlığı GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 14/04/2005
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 3.Yasama Yılı 84.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 15/04/2005
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Geri Gönderme
Resmi Gazete Tarihi
Resmi Gazete Numarası
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/3
Esas Numarası 1/989
Başkanlığa Geliş Tarihi 03/03/2005
Tasarının Başlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Maliye Bakanlığının Gelir İdaresi Başkanlığının Gelir İdaresi Başkanlığının kuruluş, teşkilat, görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar düzenlenmektedir. Tasarı İle; - Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatlarından oluşması ve teşkilat yapılarının başkanlık ve bölge başkanlıklarından oluşan iki kademeli bir yapı üzerine kurulması, - Gelir İdaresi Başkanlığının merkez teşkilatının ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşması, - Taşra yapısında merkez teşkilatında da öngörülen mükellef hizmetleri, vergilendirme, tahsilat ve hukuk işleri, muhasebe, denetim ve uyum yönetimi, insan kaynakları ve destek hizmetleri grup müdürlükleri ile bunlara bağlı müdürlük ve şubelerinin oluşturulması, - Geçiş aşamasında vergi dairelerinin mevcut yapılarının korunması ve tasfiye oluncaya kadar 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen görev ve yetkilerini kullanmaya devam etmeleri, Öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu CUMHURBAŞKANINCA İADE
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 08/03/2005 08/04/2005 Raporunu Verdi 07/04/2005

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 861
Karar Numarası: 5333
(1/989 ) Bilgileri