Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 6217
Başlığı YARGI HİZMETLERİNİN HIZLANDIRILMASI AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanunun Görüşüldüğü Birleşimler 23.Dönem 5.Yasama Yılı 84.Birleşim
23.Dönem 5.Yasama Yılı 85.Birleşim
Kabul Tarihi 31/03/2011
Kabul Edildiği Birleşim 23.Dönem 5.Yasama Yılı 85.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 07/04/2011
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 13/04/2011
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 14/04/2011
Resmi Gazete Numarası 27905
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 23/5
Esas Numarası 1/1012
Başkanlığa Geliş Tarihi 16/03/2011
Tasarının Başlığı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Tasarı ile Cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemelerin görev alanında bulunan bir kısım suçlar kabahate dönüştürülmekte, İcra ve İflas Kanununda yer alan disiplin ve tazyik hapislerine konu alacaklar için bir alt sınır konulmakta, mahkeme harçları yeniden düzenlenmekte, mirasçılık belgesi verilmesi ve terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi işlemlerinin noterler tarafından da yapılabilmesi öngörülmekte, Danıştay Başkanlık Kurulu tarafından verilen kararlara itiraz edilebilmesi düzenlenmekte, adli para cezasına mahkumiyet hükümlerine karşı kanun yoluna müracaatlarda parasal sınır getirilmekte, yüksek mahkemelerin ve bölge adliye mahkemelerinin kanun yolu incelemelerinde ilgili hakim ve savcıya verdikleri notun terfide şart unsurlardan biri olarak ele alınması uygulamasından vazgeçilmekte, Cumhuriyet savcılarının bazı duruşmalarda bulunmamasına ilişkin düzenleme yapılmakta, hükümlülerin ve tutukluların yakınlarının cenazelerine kolaylıkla katılabilmeleri sağlanmakta, bölge adliye mahkemelerinde ve Yargıtayda tebliğname düzenlenmesi uygulamasından geçici olarak vazgeçilmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Adalet Komisyonu 16/03/2011 25/03/2011 Raporunu Verdi 23/03/2011
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 16/03/2011 25/03/2011 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Milli Savunma Komisyonu 16/03/2011 25/03/2011 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 725
Kanun Numarası: 6217
(1/1012 ) Bilgileri