Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 6223
Başlığı KAMU HİZMETLERİNİN DÜZENLİ, ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK ÜZERE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ İLE KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN KONULARDA YETKİ KANUNU
Kanunun Görüşüldüğü Birleşimler 23.Dönem 5.Yasama Yılı 86.Birleşim
Kabul Tarihi 06/04/2011
Kabul Edildiği Birleşim 23.Dönem 5.Yasama Yılı 86.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 19/04/2011
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 02/05/2011
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 03/05/2011
Resmi Gazete Numarası 27923
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 23/5
Esas Numarası 1/1017
Başkanlığa Geliş Tarihi 28/03/2011
Tasarının Başlığı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu Tasarısı
Tasarının Özeti Yetki Kanunu Tasarısı ile kamu hizmetlerinin düzenli, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının bakanlıklar arası dağılımının yeniden belirlenmesi ve kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, işçiler, sözleşmeli personel ile diğer kamu görevlilerinin çalışmalarında etkinliği artırmak üzere, bunların atanma, nakil, görevlendirilme, seçilme, terfi, yükselme, görevden alınma ve emekliye sevk edilme usul ve esaslarına ilişkin konularda düzenlemelerde bulunmak üzere Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmesi öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Anayasa Komisyonu 28/03/2011 04/04/2011 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 28/03/2011 04/04/2011 Raporunu Verdi 02/04/2011

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 746
Kanun Numarası: 6223
(1/1017 ) Bilgileri