Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5538
Başlığı BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERİN İLGİLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE EKLENMESİ VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 01/07/2006
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 4.Yasama Yılı 123.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 04/07/2006
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 11/07/2006
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 12/07/2006
Resmi Gazete Numarası 26226
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/4
Esas Numarası 1/1219
Başkanlığa Geliş Tarihi 29/05/2006
Tasarının Başlığı Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer almaması gereken bazı hükümler ilgili kanun ve kanun hükmünde kararnamelere taşınmakta, 5018 sayılı Kanun kapsamında, bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmakta, bu sebeple 6245, 527, 3234, 3289, 3359, 4054, 4688, 4857, 5018, 5217, 5234, 5302, 5436, 5437, 5450 sayılı kanunlarda ve 78, 178, 190, 227, 320 ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklikler öngörülmektedir.)
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 02/06/2006 19/06/2006 Raporunu Verdi 13/06/2006
Tali Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 02/06/2006 19/06/2006 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 1210
Kanun Numarası: 5538
Esas Alınan Tasarı Teklif : 1/1219
Birleşenler
2/812
(1/1219 ) Bilgileri