Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4924
Başlığı ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 10/07/2003
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 1.Yasama Yılı 105.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 15/07/2003
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 24/07/2003
Resmi Gazete Numarası 25178
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/1
Esas Numarası 1/611
Başkanlığa Geliş Tarihi 11/06/2003
Tasarının Başlığı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında,sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesini temin etmek üzere, Sağlık Bakanlığı tarafından hizmet akdi ile sözleşmeli olarak istihdam edilecek ve işçi sayılmayan sağlık personelinin hizmet şartları, nitelikleri, işe alınma ve işine son verilme halleri, görev ve yetkileri, hak yükümlülük ve sorumlulukları, ücret ve diğer ödemeleri ile özlük işleri düzenlenmekte,ayrıca Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 17/06/2003 02/07/2003 Raporunu Verdi 26/06/2003
Tali Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 17/06/2003 23/06/2003 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 209
Kanun Numarası: 4924
(1/611 ) Bilgileri