Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5007
Başlığı AKDENİZ'DE TEHLİKELİ ATIKLARIN SINIRÖTESİ HAREKETLERİ VE BERTARAFINDAN KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 03/12/2003
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 2.Yasama Yılı 23.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 05/12/2003
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 08/12/2003
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 09/12/2003
Resmi Gazete Numarası 25311
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/1
Esas Numarası 1/406
Başkanlığa Geliş Tarihi 13/01/2003
Tasarının Başlığı Akdenizde Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Akdenizin uluslararası tehlikeli atık hareketlerinden ve bertarafından kaynaklanan kirlilikten korunması amacıyla imzalanmış Protokolün onaylanması uygun bulunmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Çevre Komisyonu 20/01/2003 31/01/2003 Raporunu Verdi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 20/01/2003 14/03/2003 Raporunu Verdi 06/03/2003
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 11/06/2003 30/06/2003 Raporunu Verdi 24/06/2003

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 94
Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı Eki) 94/1
Kanun Numarası: 5007
(1/406 ) Bilgileri