Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5378
Başlığı ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 01/07/2005
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 3.Yasama Yılı 123.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 04/07/2005
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 06/07/2005
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 07/07/2005
Resmi Gazete Numarası 25868
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/3
Esas Numarası 1/1029
Başkanlığa Geliş Tarihi 05/05/2005
Tasarının Başlığı Özürlüler Hakkında ve Bazı Kanunlar İle Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Özürlülerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğe ilişkin sorunlarının çözümü ile her bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak topluma tam katılımlarını sağlamak ve bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Adalet Komisyonu 10/05/2005 Komisyonda
Tali Komisyon Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 10/05/2005 Komisyonda
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 10/05/2005 28/06/2005 Raporunu Verdi 28/06/2005
Tali Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 10/05/2005 07/06/2005 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 969
Kanun Numarası: 5378
Esas Alınan Tasarı Teklif : 1/1029
Birleşenler
2/215
2/424
2/437
(1/1029 ) Bilgileri