Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5565
Başlığı 2007 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
Kabul Tarihi 26/12/2006
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 5.Yasama Yılı 43.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 28/12/2006
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 28/12/2006
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 29/12/2006
Resmi Gazete Numarası 26391/mük.
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/5
Esas Numarası 1/1252
Başkanlığa Geliş Tarihi 17/10/2006
Tasarının Başlığı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı
Tasarının Özeti 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısıyla Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa uygun olarak ve enflasyonla mücadele politikasını destekleme, kamu harcamalarını kalitesini artırma, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı güçlendirme, tesis edilen mali disiplini devam ettirme ve benzeri hedefler doğrultusunda düzenlemeler yapılmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 17/10/2006 06/12/2006 Raporunu Verdi 06/12/2006

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 1269
Kanun Numarası: 5565
(1/1252 ) Bilgileri