Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5220
Başlığı SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 14/07/2004
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 2.Yasama Yılı 115.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 16/07/2004
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 20/07/2004
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 21/07/2004
Resmi Gazete Numarası 25529
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/2
Esas Numarası 1/744
Başkanlığa Geliş Tarihi 12/01/2004
Tasarının Başlığı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Sağlık Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmaz ile Sağlık Bakanlığı kullanlardan gerekli görülenlerin, mülkiyetinin Hazineye bedelsiz devrinden sonra; Sağlık Bakanlığı ile mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 24 üncü maddesine bağlı olmaksızın satmaya Maliye Bakanının yetkili kılınması öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 13/01/2004 02/07/2004 Raporunu Verdi 30/06/2004
Tali Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 13/01/2004 02/07/2004 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 636
Kanun Numarası: 5220
(1/744 ) Bilgileri