Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4899
Başlığı TEHLİKELİ ATIKLARIN SINIRÖTESİ TAŞINIMININ VE BERTARAF EDİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN BASEL SÖZLEŞMESİNE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİĞİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 17/06/2003
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 1.Yasama Yılı 94.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 18/06/2003
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 23/06/2003
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 24/06/2003
Resmi Gazete Numarası 25148
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/
Esas Numarası 1/464
Başkanlığa Geliş Tarihi 13/01/2003
Tasarının Başlığı Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımının ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesine Getirilen Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Buhunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Sözleşme değişikliği ile yeterli sayı ve büyüklükte atık işleme tesisine sahip olmayan ülkelere yasadışı atık giriş ve çıkışının engellenmesi amaçlanmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Çevre Komisyonu 24/01/2003 31/01/2003 Raporunu Verdi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 24/01/2003 14/03/2003 Raporunu Verdi 06/03/2003

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 95
Kanun Numarası: 4899
(1/464 ) Bilgileri