Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4542
Başlığı SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 01/03/2000
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 2.Yasama Yılı 64.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 02/03/2000
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 03/03/2000
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 04/03/2000
Resmi Gazete Numarası 23983
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/407
Başkanlığa Geliş Tarihi 24/06/1999
Tasarının Başlığı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Seferberlik ve savaş halinin henüz ilan edilmemiş olduğu gerginlik ve bulunan dönemlerinde ihtiyaç duyulacak araç, mal ve hizmetlere ilişkin kamu kurum ve kurullarına ait imkanların Genel Kurmay Başkanlığının talebi üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin hareket kontrolü verilmesi hususunda Bakanlar kurulu yetkili kılınmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Milli Savunma Komisyonu 29/06/1999 20/07/1999 Raporunu Verdi 15/07/1999

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 73
Kanun Numarası: 4542
(1/407 ) Bilgileri