Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5084
Başlığı YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 29/01/2004
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 2.Yasama Yılı 48.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 29/01/2004
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 05/02/2004
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 06/02/2004
Resmi Gazete Numarası 25365
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/2
Esas Numarası 1/743
Başkanlığa Geliş Tarihi 09/01/2004
Tasarının Başlığı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Yeni istihdam edilen personelin ücretlerinden kesilen gelir vergisi stopajının alınmaması, yeni istihdam edilen personelin sigorta primi işveren paylarının hazine tarafından ödenmesi, kapsama dahil illerde yapılacak yatırımlara bedelsiz yatırım yeri tahsisi ve yine kapsama dahil illerde istihdam yaratan işletmelere enerji desteğinin sağlanması öngörülmüştür.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 13/01/2004 22/01/2004 Raporunu Verdi 21/01/2004
Tali Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 13/01/2004 22/01/2004 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 13/01/2004 22/01/2004 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 355
Kanun Numarası: 5084
Esas Alınan Tasarı Teklif : 1/743
Birleşenler
2/8
2/15
2/27
2/30
2/119
2/190
(1/743 ) Bilgileri