Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4564
Başlığı TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 19/04/2000
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 2.Yasama Yılı 83.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 20/04/2000
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 20/04/2000
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 22/04/2000
Resmi Gazete Numarası 24028
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/624
Başkanlığa Geliş Tarihi 04/02/2000
Tasarının Başlığı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subayların sınıfları ve bu sınıflardan hangilerinin yardımcı sınıflara dahil bulunduğunun Genel Kurmay Başkanlığınca tespit edileceği ve bu sınıflandırmaya ilişkin hususların subay sınıflandırma Yönetmeliğinde gösterileceği, buna paralel olarak Astsubay sınıflarının da Astsubay Yönetmeliğinde gösterileceği hüküm altına alınmakta, - Deniz Kuvvetleri Komutanlığının tümamiral ve tuğamiral ve Kontenjanları artırılmakta, bu artılırma nedeniyle rütbe yıl kontenjanı kullanılması, kadro ve hizmet gerekleri dikkate alınarak Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Yüksek Askeri Şüraca tespit edilmesi öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Milli Savunma Komisyonu 11/02/2000 25/02/2000 Raporunu Verdi 23/02/2000

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 370
Kanun Numarası: 4564
(1/624 ) Bilgileri