A400M UÇAĞININ GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİMİ VE BAŞLANGIÇ DESTEĞİNE İLİŞKİN TEK AŞAMALI BİR PROGRAMDA İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA MUTABAKAT MUHTIRASI İLE A400M UÇAĞININ İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİMİ EVRESİ VE BAŞLANGIÇ DESTEĞİNE İLİŞKİN A400M PROGRAM ÜST KURULU KARARININ ONAYLANMASININ UYGUN                                                                   BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No.  5421

 

Kabul Tarihi : 28.10.2005      

 

MADDE 1.- Türkiye, Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İspanya’nın katılımı ile sürdürülmekte olan A400M (Geleceğin Büyük Uçağı-FLA) programı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti adına 18 Nisan 2003 tarihinde imzalanan “A400M Uçağının Geliştirilmesi, Üretimi ve Başlangıç Desteğine İlişkin Tek Aşamalı Bir Programda İşbirliği Konusunda Mutabakat Muhtırası” ile  “A400M Uçağının İşbirliği İçerisinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu Kararı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2.- Bu Kanun 22.5.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.