Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5421
Başlığı A400M UÇAĞININ GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİMİ VE BAŞLANGIÇ DESTEĞİNE İLİŞKİN TEK AŞAMALI BİR PROGRAMDA İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA MUTABAKAT MUHTIRASI İLE A400M UÇAĞININ İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİMİ EVRESİ VE BAŞLANGIÇ DESTEĞİNE İLİŞKİN A400M PROGRAM ÜST KURULU KARARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 28/10/2005
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 4.Yasama Yılı 14.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 01/11/2005
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 02/11/2005
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 06/11/2005
Resmi Gazete Numarası 25985
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/2
Esas Numarası 1/889
Başkanlığa Geliş Tarihi 31/08/2004
Tasarının Başlığı A400M Uçağının Geliştirilmesi, Üretimi ve Başlangıç Desteğine İlişkin Tek Aşamalı Bir Programda İşbirliği Konusunda Mutabakat Muhtırası İle A400M Uçağının İşbirliği İçerisinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti A400M Uçağının Geliştirilmesi, Üretimi ve Başlangıç Desteğine İlişkin Tek Aşamalı Bir Programda İşbirliği Türkiye, Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İspanya'nın katılımı ile sürdürülmekte olan " A400M Uçağının Geliştirilmesi, Üretimi ve Başlangıç Desteğine İlişkin Tek Aşamalı Bir Programda İşbirliği Konusunda Mutabakat Muhtırası" ile "A400M Uçağının İşbirliği İçerisinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu Kararı'nın Onaylanmasının Uygun Bulunması öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 15/09/2004 18/02/2005 Raporunu Verdi 17/02/2005
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 15/09/2004 18/02/2005 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Milli Savunma Komisyonu 15/09/2004 18/02/2005 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 811
Kanun Numarası: 5421
(1/889 ) Bilgileri