Kanun

A400M Uçağının Geliştirilmesi,Üretimi ve Başlangıç Desteğine İlişkin

Tek Aşamalı Bir Programda İşbirliği Konusunda Mutabakat Muhtırası

 ile A400M Uçağının İşbirliği İçerisinde Geliştirilmesi,Üretimi Evresi

ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu

Kararının Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun

 

             Kanun No. 5421                                                                                             Kabul Tarihi: 28.10.2005

             MADDE 1. — Türkiye, Almanya, Belçika, Fransa,İngiltere ve İspanya’nın katılımı ile sürdürülmekte olan A400M (Geleceğin Büyük Uçağı-FLA) programı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti adına 18 Nisan 2003 tarihinde imzalanan “A400M Uçağının Geliştirilmesi, Üretimi ve Başlangıç Desteğine İlişkin Tek Aşamalı Bir Programda İşbirliği Konusunda Mutabakat Muhtırası” ile “A400M Uçağının İşbirliği İçerisinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu Kararı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2. — Bu Kanun 22.5.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

2 Kasım 2005