Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4747
Başlığı İSTİHDAMIN TEŞVİKİ AMACIYLA ÜCRET DIŞI YÜKLERDEN BAZILARININ ÖDENMESİNİN ERTELENMESİ İLE SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU VE 631 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 20/03/2002
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 4.Yasama Yılı 76.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 21/03/2002
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 01/04/2002
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 01/04/2002
Resmi Gazete Numarası 24714 Mükerrer
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/950
Başkanlığa Geliş Tarihi 05/02/2002
Tasarının Başlığı İstihdamın Teşviki Amacıyla Ücret Dışı Yüklerden Bazılarının Ödenmesinin Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti İşveren olarak kabul edilen gerçek ve tüzel kişilerin sigorta primleri ile işsizlik sigortası primlerinin işveren hissesine düşen belli bir oranının, yine gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin ücretlere ilişkin gelir vergisinin belli oranlarının, ödenmesinin, istihdam teşvikini sağlamak amacıyla ertelenmesi öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 08/02/2002 01/03/2002 Raporunu Verdi
Tali Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 08/02/2002 18/02/2002 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 826
Kanun Numarası: 4747
(1/950 ) Bilgileri