Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4639
Başlığı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDAKİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU
Kabul Tarihi 10/04/2001
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 3.Yasama Yılı 81.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 11/04/2001
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 12/04/2001
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 13/04/2001
Resmi Gazete Numarası 24372
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/832
Başkanlığa Geliş Tarihi 26/03/2001
Tasarının Başlığı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı
Tasarının Özeti Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak 657, 926, 2802 ve 2914 sayılı kanunlar ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede ve ilgili diğer kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılabilmesi için Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarılması yetkisi verilmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Anayasa Komisyonu 26/03/2001 28/03/2001 Raporunu Verdi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 26/03/2001 05/04/2001 Raporunu Verdi 04/04/2001

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 638
Kanun Numarası: 4639
(1/832 ) Bilgileri