Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4897
Başlığı İL İDARESİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 17/06/2003
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 1.Yasama Yılı 94.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 18/06/2003
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 23/06/2003
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 24/06/2003
Resmi Gazete Numarası 25148
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/1
Esas Numarası 1/555
Başkanlığa Geliş Tarihi 04/04/2003
Tasarının Başlığı İl İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Anayasa Mahkemesinin 6.1.1999 tarihli E.1996/8, K.1999/1 vermiş olduğu iptal kararı doğrultusunda hazırlanan tasarı ile; Yardıma gelecek kuvvetin çapının, ilgili vali ile koordine edilerek ilgili komutan, birliğin görevde kalış süresinin ise komutan ile koordine eedilerek il valisi tarafından belirlenmesi öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Anayasa Komisyonu 09/04/2003 16/04/2003 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon İçişleri Komisyonu 09/04/2003 16/04/2003 Raporunu Verdi 16/04/2003

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 123
Kanun Numarası: 4897
(1/555 ) Bilgileri