18 Mayıs 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26526

KANUN

2709 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINA

GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN

 

Kanun No. 5659                                                                                                   Kabul Tarihi : 10/5/2007     

             MADDE 1 – 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 17 – Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk genel seçimde,Anayasanın 67 nci maddesinin son fıkrası 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun bağımsız adayların birleşik oy pusulasında yer almasına ilişkin hükümleri bakımından uygulanmaz.”

             MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halkoyuna sunulması halinde oylanır.

17/5/2007