2709 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ

BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

HAKKINDA KANUN

 

Kanun No. 4777        

 

Kabul Tarihi : 27.12.2002      

 

 MADDE 1. - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki “ideolojik veya anarşik eylemlere” ibaresi “terör eylemlerine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 78 inci maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

Yukarıda yazılı hallerden ayrı olarak, bir ilin veya seçim çevresinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde üyesinin kalmaması halinde, boşalmayı takip eden doksan günden sonraki ilk Pazar günü ara seçim yapılır. Bu fıkra gereği yapılacak seçimlerde Anayasanın 127 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 1. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci maddesinin son fıkrası, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22 nci dönemi içinde yapılacak ilk ara seçimde uygulanmaz.

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halk oylamasına sunulması halinde tümüyle oylanır.

 

 

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN İKİNCİ GÖRÜŞMESİ

SONUNDA YAPILAN OYLAMA SONUÇLARI

 

MADDE 1                 :           Oylamaya katılan üye             : 492

                                                                                  Kabul                                     : 444

                                               Ret                                          :   46

                                                                                  Çekimser                                :    2

                                               Geçersiz                                  :     -

                                                                                  Boş                                         :     -

 

MADDE 2                 :           Oylamaya katılan üye             : 490

                                               Kabul                                     : 442

                                               Ret                                          :   44

                                               Çekimser                                :     3

                                               Geçersiz                                 :     1

                                               Boş                                         :     -

 

GEÇİCİ MADDE 1   :           Oylamaya katılan üye             : 485

                                               Kabul                                     : 434

                                               Ret                                          :   46

                                               Çekimser                                :     1

                                               Geçersiz                                 :     1

                                               Boş                                         :     3

 

MADDE 3                 :           Oylamaya katılan üye             : 478

                                               Kabul                                     : 431

                                               Ret                                          :   45

                                               Çekimser                                :     1

                                               Geçersiz                                 :     -

                                               Boş                                         :     1

 

TÜMÜ                       :           Oylamaya katılan üye             : 484

                                                                                   Kabul                                     : 437

                                               Ret                                          :   44

                                               Çekimser                                :     1

                                               Geçersiz                                 :     -

                                               Boş                                         :     2