Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4777
Başlığı 2709 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 27/12/2002
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 1.Yasama Yılı 16.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 27/12/2002
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 31/12/2002
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 31/12/2002
Resmi Gazete Numarası 24980 3. mükerrer
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/1
Esas Numarası 1/318
Başkanlığa Geliş Tarihi 19/12/2002
Tasarının Başlığı 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 13.12.2002 tarih ve 4774 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
Tasarının Özeti Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının; Milletvekili Seçilme Yeterliliği ile ilgili 76 ncı maddesi ile ara seçimlere ilişkin 78 inci maddesinde değişiklik yapılması, ayrıca seçim kanunlarında yapılan değişikliklerle ilgi olarak; 67 nci maddenin son fıkrasının bu dönemde yapılacak ara seçimlerde uygulanmaması öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Anayasa Komisyonu 20/12/2002 23/12/2002 Raporunu Verdi 23/12/2002

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 5
Kanun Numarası: 4777
(1/318 ) Bilgileri