Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

31 Aralık 2002

SALI

Sayı : 24980

Mükerrer

 

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

4777 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

2002/4952 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Karar’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2002/5037 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar Hakkında Karar

2002/5038 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar Hakkında Karar

2002/5039 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar Hakkında Karar

Cezanın Kaldırılması Kararları

— Hükümlü Makbula AKDENİZ’in Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No : 2002/121)

— Hükümlü Cem ŞAHİN’in Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No : 2002/122)

— Hükümlü İnayet GÜNENÇ (KANDEMİR)’in Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No : 2002/123)


YASAMA BÖLÜMÜ

 

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı